Về Trang Chủ

 

Năm học 2009-2010

Năm học 2010-2011

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

 

- Văn bản số 1073/GDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2014 "V/v thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở trường học năm học 2014-2015". Ngày 13/8/2014

- Văn bản số 1046/KH-GDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2014 "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 - 2015". Ngày 8/8/2014

- Văn bản số 1029/GDĐT-VP ngày 05 tháng 8 năm 2014 "Về tăng cường công tác pḥng, chống dịch bệnh trong trường học". Ngày 05/8/2014

- Văn bản số 1018/GDĐT-VP ngày 04 tháng 8 năm 2014 "V/v thực hiện pḥng chống tai nạn thương tích trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2015". Ngày 04/8/2014

- Văn bản số 945/TB-GDĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2014 "Kết luận của Đ/c Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết nội bộ năm học 2013 - 2014". Ngày 21/7/2014

- Văn bản số 875/KH-GDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2014 "Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lư, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi hè 2014". Ngày 4/7/2014

- Văn bản số 867/KH-GDĐT ngày 02 tháng 7 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh". Ngày 3/7/2014

- Văn bản số 855/CV-GDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014 "V/v Thực hiện Kế hoạch số 4392/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện". Ngày 30/6/2014

- Văn bản số 808/KH-GDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2014 "Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi năm học 2014 - 2015". Ngày 26/6/2014

- Văn bản số 836/GDĐT-BCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2014 "V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 trên địa bàn huyện". Ngày 25/6/2014

- Văn bản số 828/SY-GDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2014 "Hướng dẫn về việc thực hiện miễn, giảm học phí, tiền tổ chức học hai buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố". Ngày 20/6/2014

- Văn bản số 826/SY-GDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2014 "Về một số thông tin liên quan đến chương tŕnh CIE tại thành phố Hồ Chí Minh". Ngày 20/6/2014

- Văn bản số 799/GDĐT-CM ngày 12 tháng 6 năm 2014 "Về một số công việc cấp bách cần chuẩn bị cho giáo viên và học sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp10". Ngày 13/6/2014

- Văn bản số 800/GDĐT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2014 "V/v thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự". Ngày 13/6/2014

- Văn bản số 778/GDĐT-VP ngày 7 tháng 6 năm 2014 "V/v đẩy mạnh công tác pḥng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện". Ngày 7/6/2014

- Văn bản số 759/KH-GDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2014 "Kế hoạch Thực hiện Quyết định 1029/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ‘‘Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020’’ trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2020". Ngày 5/6/2014

- Văn bản số 765/GDĐT-VP ngày 4 tháng 6 năm 2014 "Về việc tăng cường các biện pháp pḥng, chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn, căn tin trường học". Ngày 4/6/2014

- Văn bản số 3732/UBND-GDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 "Về việc chấp thuận cho 21 trường Mầm non, 36 trường Tiểu học, trực thuộc và 21 trường THCS tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan, nghỉ mát hè 2014". Ngày 30/5/2014

- Văn bản số 736/SY-GDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2014 "Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 về qui định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đ́nh". Ngày 29/5/2014

- Văn bản số 724/KH-GDĐT-TC ngày 28 tháng 5 năm 2014 "Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè 2014". Ngày 28/5/2014

- Văn bản số 719/GDĐT-VP ngày 27 tháng 05 năm 2014 "V/v tổ chức Tháng hành động V́ trẻ em năm 2014". Ngày 27/05/2014

- Văn bản số 690/KH-GDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2014 "Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hành tiết kiệm, chống lăng phí và Kế hoạch số 3142/KH-UBND của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU". Ngày 27/05/2014

- Văn bản số 711/GDĐT-VP ngày 26 tháng 5 năm 2014 "Về đảm bảo an ninh, trật tự trường học trên địa bàn huyện". Ngày 26/5/2014

- Văn bản số 705/GDĐT-TC ngày 26 tháng 5 năm 2014 "Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về pḥng, chống tham nhũng trong trường học". Ngày 26/5/2014

- Văn bản số 700/TB-GDĐT-VP ngày 23 tháng 5 năm 2014 "Kết luận và chỉ đạo của đ/c Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng định kỳ tháng 4 và triển khai công tác tháng 5 năm 2014". Ngày 23/5/2014

- Văn bản số 962/GDĐT-CM ngày 23 tháng 5 năm 2014 "Về thực hiện lịch công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015". Ngày 23/5/2014

- Văn bản số 691/GDĐT-CM ngày 22 tháng 5 năm 2014 "Về hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6  năm học 2014-2015". Ngày 23/5/2014

- Quyết định số 5454/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2014 "Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015 trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 13/5/2014

- Văn bản số 640/GDĐT-MN ngày 9 tháng 5 năm 2014 "Về việc  hướng dẫn  thực hiện Kế hoạch số 2880/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi". Ngày 9/5/2014

- Văn bản số 367/GDĐT-VP ngày 7 tháng 5 năm 2014 "Về việc tổng vệ sinh trước khi nghỉ hè và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2014-2015". Ngày 7/5/2014

- Văn bản số 629/GDĐT-VP ngày 5 tháng 5 năm 2014 "Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo huyện tại buổi họp giao ban Lănh đạo". Ngày 5/5/2014

- Văn bản số 604/GDĐT-VP ngày 26 tháng 4 năm 2014 "Về công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2014". Ngày 26/4/2014

- Văn bản số 595/GDĐT-VP ngày 24 tháng 4 năm 2014 "V/v thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với b́nh yên sông nước” năm 2014". Ngày 24/4/2014

- Văn bản số 589/GDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2014 "Về việc hướng dẫn rà soát các văn bản hành chính thông thường". Ngày 24/4/2014

- Văn bản số 577/GDĐT-TC ngày 23 tháng 4 năm 2014 "Về việc đánh giá, xếp loại  viên chức năm học 2013-2014". Ngày 23/4/2014

- Văn bản số 575/HD-GDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2014 "V/v: Thực hiện Kế hoạch 2369 và 2370 và /KH-UBND của  Ủy ban nhân dân huyện". Ngày 22/4/2014

- Văn bản số 544/GDĐT-VP ngày 18 tháng 4 năm 2014 "Về tăng cường biện pháp pḥng chống tội phạm và tệ nạn xă hội trên địa bàn huyện". Ngày 18/4/2014

- Văn bản số 540/SY-GDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2014 "Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học". Ngày 17/4/2014

- Văn bản số 375/GDĐT ngày 18/03/2014 "Về việc chấn chỉnh công tác tổ chức các hoạt động dạy và học bộ môn bơi lội". Ngày 17/04/2014

- Văn bản số 534/GDĐT-VP ngày 15 tháng 4 năm 2014 "Về tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia". Ngày 15/4/2014

- Văn bản số 523/GDĐT-VP ngày 14 tháng 4 năm 2014 "V/v hướng dẫn công tác thi đua cuối năm học 2013-2014". Ngày 14/4/2014

- Văn bản số 518/GDĐT ngày 11 tháng 04 năm 2014 "Về thực hiện hợp đồng làm việc và hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp". Ngày 14/4/2014

- Văn bản số 504/GDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2014 "Về việc hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 2/2014". Ngày 8/4/2014

- Văn bản số 492/GDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2014 "Về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh". Ngày 7/4/2014

- Văn bản số 489/SY-GDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2014 "Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc xử phạt vi phma5 hành chính trong lĩnh vực quản lư, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ". Ngày 7/4/2014

- Văn bản số 468/KH-GDĐT ngày 3 tháng 4 năm 2014 "Kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông năm 2014". Ngày 3/4/2014

- Văn bản số 465/KH-GDĐT ngày 3 tháng 4 năm 2014 "Kế hoạch về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên năm 2014". Ngày 3/4/2014

- Văn bản số 453/GDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2014 "Về tổ chức lễ ra trường và tri ân cho học sinh lớp cuối cấp, năm học 2013 – 2014". Ngày 02/4/2014

- Văn bản số 451/CV-CTTT ngày 01 tháng 4 năm 2014 "V/v  tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2013- 2014". Ngày 01/4/2014

- Văn bản số 412/KH-GDĐT ngày 25 tháng 03 năm 2014 "Kế hoạch triển khai phổ biến Hiến pháp 2013    trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi". Ngày 26/03/2014

- Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương v́ sự nghiệp giáo dục năm 2014. Ngày 20/03/2014

- Quyết định số 367/QĐ-GDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2014 "V/v phân công Cụm Kế toán Ngành Giáo dục và Đào tạo".(Danh sách đính kèm) Ngày 17/03/2014

- Văn bản số 368/BC-PGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2014 "Đánh giá công tác chính trị tư tưởng từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014". Ngày 14/03/2014

- Văn bản số 356/KH-GDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ngày 14/03/2014

- Văn bản số 325/GDĐT-VP ngày 10 tháng 03 năm 2014 "Về tăng cường pḥng chống dịch cúm gia cầm (H7N9)". Ngày 10/03/2014

- Văn bản số 320/SY-GDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2014 "Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật". Ngày 10/03/2014

- Văn bản số 314/KH-GDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2014 "KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lư giáo dục năm 2014". Ngày 06/03/2014

- Văn bản số 313/GDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2014 "Về tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học". Ngày 06/03/2014

- Văn bản số 310/GDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2014 "Về việc tham gia cuộc thi “Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, lần IX – năm 2014”". Ngày 06/03/2014

- văn bản số 309/GDĐT-VP ngày 06 tháng 03 năm 2014 "V/v triển khai tiêm vắc xin pḥng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi năm 2014 trên địa bàn huyện". Ngày 06/03/2014

- Văn bản số 290/GDĐT-VP ngày 04 tháng 03 năm 2014 "Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2014". Ngày 04/03/2014

- Văn bản số 266/SY-GDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2014 "Về thực hiện quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 239/BC-UBND ngày 19 tháng 8  năm 2013 "Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (Tính đến thời điểm tháng 08 năm 2013)". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 988/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 "Kế hoạch hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2014". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 885/KH-UBND ngày  22 tháng 02 năm 2014 "Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện năm 2014". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 363/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 "Tổng kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng xă hội học tập năm 2013 và phương hướng năm 2014  trên địa bàn huyện". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 385/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 "Quá tŕnh tổ chức thực hiện các mục tiêu chống mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học năm 2013". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 262/GDĐT-VP ngày 26 tháng 02 năm 2014 "V/v thực hiện tiết kiệm điện năm 2014". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 261/GDĐT-VP ngày 26 tháng 02 năm 2014 "V/v tăng cường pḥng, chống bệnh sởi trong trường học và đẩy mạnh công tác tiêm chủng sởi trên địa bàn huyện năm 2014". Ngày 26/02/2014

- Văn bản số 256/GDĐT-TC ngày 24 tháng 02 năm 2014 "Về việc thực hiện công tác Phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2014". Ngày 25/02/2014

- Văn bản số 244/GDĐT-VP ngày 21 tháng 02 năm 2014 "V/v xét kỷ niệm chương “V́ sự nghiệp giáo dục” năm 2014". Ngày 21/02/2014

 

- Văn bản số 243/SY-GDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2014 "QĐ V/v công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiệm làm việc, chế độ đăi ngộ của Đảng, Nhà Nước đối với cán bộ, công chức, viện chức". Ngày 21/02/2014

 

- Văn bản số 241/GDĐT-VP ngày 21 tháng 02 năm 2014 "Về chuẩn đầu ra tiếng Anh của học sinh TP.HCM theo hệ thống đánh giá của ETS". Ngày 21/02/2014

 

- Văn bản số 216/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 "V/v tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch, vui chơi trên địa bàn huyện". Ngày 147/02/2014

 

- Văn bản số 199/GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014 "Về việc nhận đĩa tuyên truyền đội mũ bảo hiểm và xe đạp điện". Ngày 14/02/2014

 

- Văn bản số 200/GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014 "Về việc hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 1/2014". Ngày 14/02/2014

 

- Văn  bản số 201/KH-GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014 "Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014". Ngày 14/02/2014

 

- Văn bản số 155/GDĐT-VP ngày 25 tháng 01 năm 2014 "V/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch thi đua năm học 2013-2014". Ngày 25/01/2014

 

- Văn bản số 151/KH-GDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện  Chương tŕnh Chiến lược quốc gia về  b́nh đẳng giới trong trường học năm 2014". Ngày 25/01/2014

 

- Văn bản số 141/KH-GDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lănh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”". Ngày 23/01/2014

 

- Văn bản số 126/GDĐT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2014 "Về thực hiện trang KĐCLGD trên website của cơ sở giáo dục". Ngày 20/01/2014

 

- Văn bản số 124/BC-GDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2014 "T́nh h́nh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng học kỳ I năm học 2013 – 2014". Ngày 20/01/2014

 

- Văn bản số 128/GDĐT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2014 "V/v triển khai thực hiện Luật Pḥng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các cơ quan, cơ sở giáo dục thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo". Ngày 20/01/2014

 

- Văn bản số 111/GDĐT-VP ngày 15 tháng 01 năm 2014 "Về đề nghị chấn chỉnh t́nh trạng ùn tắc giao thông trước các cổng trường học giờ cao điểm và tăng cường quản lư, vận động học sinh đến trường bằng phương tiện công cộng". Ngày 15/01/2014

 

- Văn bản số 104/KH-GDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2014 "Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lư rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm  2014". Ngày 15/01/2014

 

- Văn bản số 102/KH-GDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2014 "Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lư giáo dục giai đoạn 2013 – 2015". Ngày 15/01/2014

 

- Văn bản số 100/GDĐT-VP ngày 15 tháng 01 năm 2014 "Về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Giáp Ngọ và Lễ hội xuân 2014". Ngày 15/01/2014

 

- Văn bản số 468/KHLT-GDĐT-CA ngày 11 tháng 04 năm 2013 "Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường". Ngày 14/01/2014

 

- Văn bản số 21/BC-GDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2014 "Báo cáo sơ kết công tác Thanh tra năm học 2013-2014". Ngày 14/01/2014

 

- Văn bản số 71/GDĐT-VP ngày 13 tháng 01 năm 2013 "Về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các hoạt động Lễ, Hội và đón năm mới  trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 13/01/2014

 

- Văn bản số 81/TB-GDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2014 "Về tham gia Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2013 - 2014". Ngày 13/01/2014

 

- Văn bản số 70/SY-GDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014 "Quy định xử lư trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do ḿnh quản lư, phụ trách (Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ)". Ngày 10/01/2014

 

- Văn bản số 69/TB-GDĐT-VP ngày 10 tháng 01 năm 2014 "Kết luận và chỉ đạo của đ/c Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng định kỳ tháng 12 năm 2013 và triển khai công tác tháng 01 năm 2014". Ngày 10/01/2014

 

- Quyết định số 277/Qđ-GDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014 "Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Pḥng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi". Ngày 10/01/2014

 

- Văn bản số 27/GDĐT-VP ngày 06 tháng 01 năm 2014 "Về tập huấn chuyên môn Mỹ thuật".  Ngày 06/01/2014

 

- Văn bản số 26/KH-GDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2013 "Kế hoạch tổ chức Hội thi nét vẽ xanh lần thứ XVIII năm 2014". Ngày 06/01/2014

 

- Văn bản số 20/KH-GDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện quy tŕnh quy hoạch Cán bộ kế cận năm 2014 và những năm tiếp theo". Ngày 06/01/2014

 

- Văn bản số 11/GDĐT-VP ngày 03 tháng 01 năm 2014 "Kết luận và chỉ đạo của đ/c Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng GD&ĐT huyện tại buổi làm việc với các trường trên địa bàn xă Trung Lập Hạ". Ngày 03/01/2014

 

- Văn bản số 1757/SY-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013 "30 tháng 12 năm 2013 "Nghị địh số 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xă hội, pḥng, chống tệ nạn xă hộ; pḥng cháy và chữa cháy; pḥng, chống bạo lực gia đ́nh". Ngày 30/12/2013

 

- Văn bản số 1751/GDĐT-VP ngày 26 tháng 12 năm 2013 "V/v mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014". Ngày 27/12/2013

 

- Văn bản số 1745/GDĐT-VP ngày 25 tháng 12 năm 2013 "Về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước và sau Tết Dương lịch, Tết Giáp Ngọ năm 2014". Ngày 25/12/2013

 

- Văn bản số 1722/GDĐT-VP ngày 23 tháng 12 năm 2013 "Về định kỳ báo cáo dữ liệu chương tŕnh QLCB (PMIS) năm 2013". Ngày 23/12/2013

 

- Văn bản số 1702/GDĐT-VP ngày 18 tháng 12 năm 2013 "V/v Chuẩn bị đón tiếp Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT Thành phố". Ngày 18/12/2013

 

- Quyết định số 243/QĐ-GDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2013 "QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập 96 Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm  của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện, năm học 2013-2014". Ngày 17/12/2013

 

- Văn bản số 1684/GDĐT-VP ngày 16 tháng 12 năm 2013 "V/v thực hiện chiến dịch tuyên truyền và xử lư vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện". Ngày 16/12/2013

 

- Văn bản số 1646/GDĐT-VP ngày 11 tháng 12 năm 2013 "Về tăng cường các biện pháp PCCC mùa khô năm 2013-2014, bảo vệ Lễ hội Tết Giáp Ngọ, pḥng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 11/12/2013

 

* Văn bản số 1637/GDĐT-VP ngày 9 tháng 12 năm 2013 "Về tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014) và đón Tết Nguyên đán  Giáp Ngọ - 2014". Ngày 9/12/2013

 

* Văn bản số 1599/GDĐT-VP ngày 02 tháng 12 năm 2013 "Về việc tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12". Ngày 02/12/2013

 

* Văn bản số 1582/SY-GDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 "Về việc đánh giá và bổ sung lư lịch cán bộ, công chức viên chức năm 2013". Ngày 28/11/2013

 

* Văn bản số 1581/GDĐT-VP ngày 28 tháng 11 năm 2013 "Về việc pḥng ngừa lạm dụng   thuốc ho Recotus". Ngày 28/11/2013

 

* Quyết định số 11908/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 "Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục các xă, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2013". Ngày 28/11/2013

 

* Văn bản số 9176/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 "Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2013". Ngày 27/11/2013

 

* Văn bản số 1573/GDĐT-VP ngày 25 tháng 11 năm 2013 "V/v tăng cường các biện pháp để đảm an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa băo". Ngày 26/11/2013

 

* Văn bản số 1559/GDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 "Về việc thực hiện chế độ Phụ cấp ưu đăi cho nhà giáo". Ngày 22/11/2013

 

* Văn bản số 1554/TB-GDĐT-VP ngày 02 tháng 11 năm 2013 "Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo tại phiên họp giao ban Hiệu trưởng tháng 11 năm 2013". Ngày 22/11/2013

 

* Văn bản số 1550/SY-GDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 "Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục". Ngày 22/11/2013

 

* Văn bản số 1548/GDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 "Về đề nghị thực hiện chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ và hưởng ứng Ngày di sản Văn hoá Việt Nam". Ngày 22/11/2013

 

* Văn bản số 1537/SY-GDĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013 "Về việc đăng kư tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp". Ngày 18/11/2013

 

* Văn bản số 1524/BC-GDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2013 "Báo cáo về việc thu tiền đầu năm học năm học 2013 – 2014". Ngày 18/11/2013

 

* Văn bản số 1530/GDĐT-VP ngày 15 tháng 11 năm 2013 " V/v hướng dẫn xây dựng (Mẫu) văn bản hành chính áp dụng thống nhất trong Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện". Ngày 15/11/2013

 

* Văn bản số 1523/GDĐT-VP ngày 14 tháng 11 năm 2013 "V/v đảm bảo an toàn các phương tiện đưa rước học sinh bằng xe buưt". Ngày 14/11/2013

 

* Văn bản số 1504/GDĐT-VP ngày 12 tháng 11 năm 2013 "Về hướng dẫn và qui định việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm". Ngày 12/11/2013

 

* Văn bản số 8549/UBND-GDĐT ngày 7 tháng 11 năm 2013 "Về tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2013)". Ngày 11/11/2013

 

* Văn bản số 1486/GDĐT-VP ngày 7 tháng 11 năm 2013 "V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm những nạn nhân tử vong v́ tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2013". Ngày 7/11/2013

 

* Văn bản số 1481/GDĐT ngày 7 tháng 11 năm 2013 "Về đề nghị tổ chức cho học sinh tham quan Pḥng Thông tin tuyên truyền an toàn và tiết kiệm năng lượng". Ngày 7/11/2013

 

* Quyết định số 11158/QĐ-UBND ngày 6 tháng 11 năm 2013 "Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xă hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 7/11/2013

 

* Quyết định số 204/QĐ-GDĐT ngày 4 tháng 11 năm 2013 "Quyết định về việc phân công giáo viên làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội  Năm học 2013 - 2014". Ngày 5/11/2013

 

* Văn bản số 1437/KH-GDĐT-CĐGD ngày 01 tháng 11 năm 2013 "Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013)". Ngày 5/11/2013

 

* Văn bản số 1423/GDĐT-VP ngày 29 tháng 10 năm 2013 "Về tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2013". Ngày 30/10/2013

 

* Văn bản số 1409/GDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2013 "Về tăng cường công tác pḥng, chống dịch bệnh trong trường học năm học 2013-2014". Ngày 28/10/2013

 

* Văn bản số 1403/SY-GDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013 "Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh". Ngày 24/10/2013

 

* Văn bản số 1379/KH-GDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013 "Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ tháng 9 năm 2013 đến cuối năm 2013". Ngày 21/10/2013

 

* Văn bản số 1360/SY-GDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2013 "V/v tăng cướng đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học trên địa bàn huyện". Ngày 18/10/2013

 

* Văn bản số 1355/GDĐT-KĐCLGD ngày 17 tháng 10 năm 2013 "Kế hoạch hoạt động công tác khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2013-2014". Ngày 17/10/2013

 

* Văn bản số 1339-BC-GDĐT-MN ngày 15 tháng 10 năm 2013 "Báo cáo tổng kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014". Ngày 15/10/2013

 

* Văn bản số 1316/GDĐT-CTTT ngày 9 tháng 10 năm 2013 "Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh năm 2013". Ngày 9/10/2013

 

* Văn bản số 1311/SY-GDĐT ngày 9 tháng 10 năm 2013 "Về hướng dẫn quy tŕnh công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia". Ngày 9/10/2013

 

* Văn bản số 1309/GDĐT-CĐGD ngày 8 tháng 9 năm 2013 "Về vận động cứu trợ đồng bào  bị thiệt hại do băo số 10 gây ra ". Ngày 8/10/2013

 

* Văn bản số 1301/GDĐT-TC ngày 7 tháng 10 năm 2013 "Về thực hiện đồng phục học sinh trong trường học". Ngày 7/10/2013

 

* Văn bản số 1294/KH-GDĐT ngày 7 tháng 10 năm 2013 "KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2012-2013". Ngày 7/10/2013

 

* Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Giai đoạn 2008-2013. Ngày 7/10/2013

 

* Văn bản số 1282/GDĐT ngày 4 tháng 10 năm 2013 "Về đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông cho học sinh năm học 2013 -2014". Ngày 7/10/2013

 

* Dự thảo báo cáo tổng kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014. Ngày 7/10/2013

 

* Văn bản số 1267/SY-GDĐT-TC ngày 02 tháng 10 năm 2013 "Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đă nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu". Ngày 02/10/2013

 

* Văn bản số 1258/GDĐT-VP ngày 01 tháng 10 năm 2013 "V/v triển khai văn bản số 7427/UBND-GDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cở sở giáo dục và Đào tạo công lập từ năm học 2013-2014 đến năm 2014-2015". Ngày 01/10/2013

 

* Văn bản số 1230/GDĐT-VP ngày 24 tháng 9 năm 2013 “Về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trong các trường học trên địa bàn huyện Củ Chi”. Ngày 25/9/2013

* Văn bản số 1231/GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2013 “Về việc pḥng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ xảy ra trong trường học”. Ngày 25/9/2013

 

* Văn bản số 1214/GDĐT-VP ngày 23 tháng 9 năm 2013 “Về hướng dẫn treo Quốc kỳ, trang trí hội trường, sân cờ phòng học và thực hiện nội dung các cặp khẩu hiệu trưng ở hội trường, khán đài”. Ngày 24/9/2013

 

* Văn bản số 1213/GDĐT-VP ngày 23 tháng 9 năm 2013 “V/v tuyên truyền, thực hiện thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ trên địa bàn huyện”. Ngày 24/9/2013

 

* Văn bản số 1222/GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2013 “Về quản lư các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện”. Ngày 24/9/2013

 

* Văn bản số 1166/GDĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2013 “Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014”. Ngày 23/9/2013

 

* Văn bản số 1196/GDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013 “Về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Nội quy học sinh”. Ngày 20/9/2013

 

* Văn bản số 1171/KH-GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2013 “Kế hoạch thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, năm học 2013 – 2014”. Ngày 20/9/2013

 

* Văn bản số 1170/GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2013 “Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học”. Ngày 20/9/2013

 

* Văn bản số 1169/KH-GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2013 “Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, năm học 2013 – 2014”. Ngày 20/9/2013

 

* Văn bản số 7056/UBND-GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2013 “Về quản lư các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện”. Ngày 20/9/2013

 

* Văn bản số 1189/GDĐT-VP ngày 19 tháng 9 nam 2013 “Kế hoạch công tác năm học 2013-2014 bộ phận Công nghệ thông tin”. Ngày 19/9/2013

 

* Văn bản số 1185/GDĐT –VP ngày 19 tháng 9 năm 2013 “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013””. Ngày 19/9/2013

 

* Văn bản số 1186/GDĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2013 “V/v thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2013”. Ngày 19/9/2013

 

* Văn bản số 1184/GDĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2013 “V/v triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện”. Ngày 19/9/2013

 

* Văn bản số 1116/KH-GDĐT ngày 9 tháng 9 năm 2013 “Kế hoạch thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi Năm học 2013 – 2014”. Ngày 18/9/2013

 

* Văn bản số 1156/GDĐT-PCGD ngày 16 tháng 9 năm 2013 “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành học GDTX (Công tác CMC và PCGD các bậc học bộ phận CMC-PCGD)”. Ngày 16/9/2013

 

* Văn bản số 1132/GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2013 “Về việc chấn chỉnh t́nh h́nh thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trường học”. Ngày 12/9/2013

* Văn bản số 1073/KH-GDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2013 “Kế hoạch công tác Thanh tra năm học 2013-2014”. Ngày 11/9/2013

* Văn bản số 1108/GDĐT-VP ngày 9 tháng 9 năm 2013 “Về tăng cường công tác pḥng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong trường học đầu năm học 2013 – 2014”. Ngày 9/9/2013

 

* Văn bản số 6615/UBND-GDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2013 “V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014”. Ngày 6/9/2013

 

* Văn bản số 1067/SY-GDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2013 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miển, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015”. Ngày 3/9/2013

 

* Văn bản số 1066/KH-GDĐT ngày 3 tháng 9 năm 2013 “KẾ HOẠCH Thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi Năm học  2013 – 2014”. Ngày 3/9/2013

 

* Văn bản số 1065/GDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2013 “Về việc nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần”. Ngày 3/9/2013

 

* Văn bản số 1035/SY-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2013 “Thông tư liên tịch qui định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục Mầm non”. Ngày 30/8/2013

 

* Văn bản số 1016/GDĐT-VP ngày 27 tháng 8 năm 2013 “V/v triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh-Sạch-Đẹp” năm 2013 trên địa bàn huyện”. Ngày 27/8/2013

 

* Văn bản số 1036/SY-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2013 “Về đề nghị tuyên truyền, vận động học sinh tham dự Triển lăm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam –    Những bằng chứng lịch sử”. Ngày 27/8/2013

 

* Văn bản số 1028/GDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2013 “Về thực hiện và kiểm tra cơ sở dữ liệu chương tŕnh Quản lư cán bộ (PMIS) 2013”. Ngày 26/8/2013

 

* Nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lư, giáo viên và nhân viên ngành GDĐT huyện Củ Chi năm học 2013-2014. Ngày 26/8/2013

 

* Văn bản số 1008/BC-GDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2013 “Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 vàphương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014”. Ngày 26/8/2013

 

* Văn bản số 1015/GDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2013 “Về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố”. Ngày 26/8/2013

 

* Văn bản số 1011/GDĐT-VP ngày 22 tháng 8 năm 2013 “Về hướng dẫn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2013-2014”. Ngày 22/8/2013

 

* Văn bản số 1007/SY-GDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2013 “Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2013 – 2014”. Ngày 22/8/2013

 

* Văn bản số 996/GDĐT-PCGD ngày 19 tháng 8 năm 2013 “V/v huy động trẻ 5 tuổi (sinh năm 2008)

ra lớp mầm non và trẻ 6 tuổi (sinh năm 2007) ra lớp 1 năm học 2013 – 2014”. Ngày 19/8/2013

 

* Văn bản số 991/GDĐT-CĐGD ngày 19 tháng 8 năm 2013 “Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ công chức- Hội nghị người lao động năm học 2013-2014. Ngày 19/8/2013

 

* Văn bản số 985/GDĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2013 “V/v tăng cường pḥng, chống bệnh Sốt xuất huyết và Tay- Chân- Miệng mùa tựu trường năm 2013”. Ngày 15/8/2013

 

* Văn bản số 980/GDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 “Về việc hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật đầu năm học mới 2013 – 2014”. Ngày 14/8/2013

 

* Văn bản số 977/GDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 “V/v tăng cường thực hiện các biện pháp pḥng chống bệnh sốt xuất huyết”. Ngày 14/8/2013