ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          _________________

           ______________

                 [KHẨN]                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về nhắc lần 1 việc nộp báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm học 2013

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2012-2013, pḥng Tổ chức Cán bộ đă có Thông báo ngày 16/9/2013 về đề nghị đơn vị gửi tập tin báo cáo về địa chỉ hộp thư điện tử: thiencang@hcm.edu.vn trước ngày 20/9/2013 và gửi báo cáo về pḥng Tổ chức Cán bộ trước ngày 24/9/2013.  

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 26/9/2013, pḥng Tổ chức Cán bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị theo danh sách đính kèm. Pḥng Tổ chức Cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị công lập và ngoài công lập trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện có tên trong danh sách khẩn trương gửi tập tin báo cáo về địa chỉ hộp thư điện tử: thiencang@hcm.edu.vn và báo cáo về pḥng Tổ chức Cán bộ hạn cuối vào buổi sáng thứ 2, 30/9/2013 để kịp thời tổng hợp tŕnh Ban Giám đốc. Báo cáo công tác tổ chức cán bộ theo những nội dung sau:

1.    Công tác quản lư, tổ chức bộ máy

a.     Tuyển dụng, kư hợp đồng làm việc, phân công và bố trí công tác

b.    Tiếp nhận và giải quyết thuyên chuyên công tác

c.     Kế hoạch thực hiện “Đề án xác định vị trí việc làm”

d.    T́nh h́nh sử dụng chương tŕnh PMIS 3.4.9

e.     T́nh h́nh hoạt động của cơ sở văn hóa ngoài giờ

g.  Thành lập các trường ngoài công lập (đối với Pḥng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện)

h.  Công tác kỷ luật công chức, viên chức.

i.  Bảng số liệu tổng hợp của phần 1

2.    Công tác cán bộ

a.     Qui hoạch cán bộ quản lư

b.    Giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm.

c.     Đánh giá cán bộ quản lư, giáo viên, nhân viên theo chuẩn qui định

d.    Bảng số liệu tổng hợp của phần 2

3.    Công tác đào tạo bồi dưỡng (đính kèm bảng số liệu tổng hợp)

4.    Công tác chế độ chính sách

a.     Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước niên hạn.

b.    Đóng bảo hiểm xă hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả các loại phụ cấp

c.     Chế độ cho người hướng dẫn tập sự

d.    Phụ cấp thâm niên nhà giáo

e.     Bảng số liệu tổng hợp của phần 4

5.    Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO

STT

Tên đơn vị

1

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

2

Trường THPT Ten Lơ Man

3

Trường THPT Lê Quư Đôn

4

Trường THPT Nguyễn Trăi

5

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

6

Trường THPT Quốc tế Việt - Úc

7

Trường THPT B́nh Phú

8

Trường THPT Lê Thánh Tôn

9

Trường THPT Ngô Quyền

10

Trường THPT Lương Văn Can

11

Trường THPT Nguyễn Huệ

12

Trường THPT Phước Long

13

Trường THPT Long Trường

14

Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

15

Trường THPT Nguyễn Du

16

Trường THPT Nguyễn Khuyến

17

Trường THPT Nguyễn An Ninh

18

Trường THPT Trần Quang Khải

19

Trường THPT Vơ Trường Toản

20

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

21

Trường THPT Phú Nhuận

22

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

23

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

24

Trường THPT Tân B́nh

25

Trường THPT Phú Ḥa

26

Trường THPT Tân Thông Hội

27

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

28

Trường THPT Cần Thạnh

29

Trường THPT Long Thới

30

Trung tâm GDTX Quận 1

31

Trung tâm GDTX Quận 3

32

Trung tâm GDTX Tiếng Hoa

33

Trung tâm GDTX Quận 6

34

Trung tâm GDTX Quận 7

35

Trung tâm GDTX Quận 8

36

Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận

37

Trung tâm GDTX Quận B́nh Thạnh

38

Trung tâm GDTX Quận G̣ Vấp

39

Trung tâm GDTX Quận Thủ Đức

40

Trung tâm GDTX Huyện Nhà Bè

41

Trung tâm HTPTGDHN cho Người Khuyết tật

42

Trường mầm non thành phố

43

Trường mầm non Nam Sài G̣n

44

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hóc Môn

45

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

46

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

47

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức

 

 

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ