HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG (ṿng 15)

I.LẬP DANH SÁCH HỌC SINH THI CẤP TRƯỜNG

1. Thông báo thời điểm học sinh phải hoàn thành 14 ṿng tự luyện (nên trước  ngày 22/12/2010).

2. Đến thời điểm đă thông báo, BTC cấp trường phân công cán bộ vào mục “Thống để lấy danh sách những học sinh đă hoàn thành 14 ṿng tự luyện (xem thêm hướng dẫn cách xem Thống ). Nhà trường lập danh sách pḥng thi, đợt thi thông báo với học sinh toàn trường trước ngày 24/12/2010. Các đợt thi chỉ tổ chức trong thời gian BTC cấp toàn quốc đă quy định (xem Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010 – 2011 trong mụcQuyết định, Công văn Bộ GD-ĐT”).

II.KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1.      Kiểm tra các máy tính phục vụ cuộc thi, tốt nhất thi được ít nhất 1 ṿng trên máy tính. Thông thường các nơi quên chưa cài phần mềm Adobe Flash Player hoặc tŕnh duyệt bị lỗi (xem hướng dẫn cài phần mềm hoặc tŕnh duyệtmụcTrợ giúp” ).

2.      Kiểm tra đường mạng Internet để đảm bảo máy tính kết nối được Internet.

3.      In biên bản pḥng thi gồm các cột : Số thứ tự, số ID, Họ tên, Ngày sinh, lớp, điểm thi, Thời gian thi, Học sinhtên. Phía dưới biên bản chữcủa 2 giám thị. Phía trên ghi đợt thi, pḥng thi.

III. TẠO MĂ SỐ THI

Để tổ chức thi  cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăngthành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo số thi . Các số thi tạo trước ngày 15/12/2010 sẽ không sử dụng được.

Để tạo số thi, cán bộ Đăng nhập vào hệ thống http://ioe.vn với tên đăng nhập đă đăng kư đối tượng Giáo viên.

1.      Click vào mục Thi các cấp như h́nh dưới:

1.jpg

Lúc đấy trên màn h́nh sẽ hiện lên phần để tạo mă như sau:

2.jpg

2.      Click vào mục Tạo mă cho Trường sẽ thấy cửa sổ  để tạo mă cho trường như sau:

6.jpg

 

3.      Nếu cấp tiểu học, cấp THCS th́  hăy chọn các thông tin của trường. Ví dụ chọn như sau:

4.      Khi  đă chọn đúng tỉnh/thành phố; quận/huyện/thị xă; cấp học và tên trường của ḿnh th́  hăy click vào Tạo mă khi đó sẽ có thông báo sau:

5.       Hăy ấn Đồng ư số thi sẽ được tạo ra như sau:

 

6.      Ghi số trên vào các tờ giấy khác nhau (mỗi pḥng thi sẽ nhận 1 tờ , Chủ tịch Hội đồng thi sẽ giữ 1 tờ) và đưa vào trong một phong b́ niêm phong để bảo mật. Phong b́ này chỉ mở trước giờ thi chính thức 15 phút (khi học sinh đă ngồi trong pḥng thi). Trước khi mở phong b́ phải có biên bản xác nhận dấu niêm phong vẫn c̣n (việc xác nhận này có thể làm công khai tại lễ khai mạc cuộc thi cấp trường, có sự chứng kiến của học sinh). số này chỉ dùng cho 1 đợt thi.

7.      Nếu trường tổ chức thi bao nhiêu đợt thi th́ phải tạo bấy nhiêu số thi cấp trường. Để tạo số tiếp cần chọn nútTạo tiếp” ở trên hoặc thực hiện lại như từ đầu hướng dẫn tạo . BTC cấp trường thể tạo thêm nhiều số thi (nhiều hơn số đợt thi) để dự trữ hoặc tăng cường độ bảo mật (Trưởng Ban tổ chức thể tùy chọn số cho từng đợt thi ).

8.      Tất cả các phong chứa số thi phải được lưu giữ theo chế độ bảo mật.

Chú ư : Đối với trường THPT th́ không cần chọn thông tin về Quận/Huyện ṿng 15 ṿng khảo của các trường THPT.

IV. TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG V̉NG 15

1.      Nếu điều kiện  th́ BTC cấp trường thể tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi cấp trường.

2.      BTC thi cấp trường phân công giám thị cho các pḥng thi, đợt thi đảm bảo mỗi pḥng thi 2 giám thị. Giám thị cầm biên bản pḥng thi về pḥng thi theo phân công.

3.      Trước giờ thi 15 phút, căn cứ vào danh sáchbiên bản thi cho học sinh vào pḥng thi. Một giám thị yêu cầu các em truy cập trang www.ioe.vn, làm thủ tục Đăng nhập một giám thị đi nhận số thi.

4.      Cán bộ mang số thi về pḥng thi viết số thi lên bảng để tất cả học sinh nh́n số.

5.      Học sinh chọnVào thi” nhập số thi.

6.      Học sinh bắt đầu làm bài khi làm bài xong phải báo giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài vào biên bản. Học sinh không được ra khỏi pḥng thi trước khi hết giờ thi, đă làm xong.

7.      Hết giờ thi, hai giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài ghi điểm, thời gian làm bài của các em c̣n thiếu trong biên bản. Sau khi kiểm tra kỹ biên bản, hai giám thịvào biên bản, cho học sinh ra khỏi pḥng thi   nộp biên bản lại cho BTC thi cấp trường. Đợt thi hoàn thành.

8.      Cán bộ tạo số thi thực hiện việc Khóa số thi như sau :

-          Trước hết  hăy đăng nhập bằng tên đăng nhập mà bạn đă tạo mă. Chọn vào “Thi các cấp chọn  phần tạo thi cấp trường. Ở phía dưới phần tạo mă bạn sẽ thấy phần quản lư mă như sau:

Bạn hăy nhập mă cần khóa vào ô như h́nh trên sau đó bạn ấn nút khóa mă để khóa mă lúc đó mă sẽ không c̣n tác dụng để thi.

IV.    XEM KẾT QUẢ THI

Sau khi thi xong  có thể xem kết quả thi để đối chiếu với các biên bản như sau:

1.      Trước hết, người đă tạo mă số thi  hăy đăng nhập , sau đó chọn vào mục “ Thi các cấpsẽ thấy trang sau:

2.jpg

2.      Nhập số đă dùng để thi vào ô Mă số sau đó nếu muốn xem theo lớp th́ hăy chọn lớp cần xem rồi click vào Lấy kết quả.

3.      Căn cứ vào kết quả thi, BTC cấp trường (tiểu học, THCS)  chọn danh sách thi cấp Quận/Huyện/Thị / Thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của Pḥng GD-ĐT. Đối với trường THPT th́ chọn học sinh thi ṿng chung khảoṿng 20.

Chú ư :

1.  Đối với các trường THPT  tổ chức thi ṿng chung khảoṿng 20 sẽ thi cùng một thời điểm thống nhất trên toàn quốc (như đối với cấp Quận/Huyện/Thị xă/Thành phố trực thuộc tỉnh).BTC cấp toàn quốc sẽ hướng dẫn chi tiết sau.

2. Không tự ư tạo số khi không được sự phân công của BTC cấp trường.