ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 2845/GDĐT-TH

 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8  năm 2013

Về chương trình

Giáo dục môi trườngtrong trường tiểu học

năm học 2013 - 2014

 

 

 

Kính gửi:  Ông (Bà) Trưởng Pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

 

 

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch công tác của cấp Tiểu học thành phố; Tiếp tục phối hợp cùng Công ty Tetra Pak Việt Nam, Sở  triển khai chương trình “giáo dục bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường” cho học sinh tiểu học – năm học 2013 – 2014 với các hoạt động cụ thể như sau:

 

Hoạt động 1 - Triển khai thực hiện công tác giáo dục bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường từ tháng 9/2013 đến tháng 06/2014:

            1. Phát động cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề “ Vui uống sữa – Khoẻ đến trường”

- Mục đích và yêu cầu:

Thi nhiếp ảnh chụp khoảnh khắc các em học sinh uống sữa tại gia đ́nh hoặc tại trường học, thể hiện được chủ đề “Vui uống sữa – Khoẻ đến trường”  

Những tấm ảnh thể hiện sự vui tươi, khoẻ mạnh, hồn nhiên của lứa tuổi học tṛ khi tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ sữa, cũng như thể hiện được một trong những yếu tố sau: Bố cục độc đáo, tính nghệ thuật tốt, pha một chút hài hước phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh tiểu học.

-         Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh thuộc 40 trường tiểu học tham gia thực hiện chương trình truyền thông của năm học 2013 – 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/6/2014.

 

-         Thể lệ cuộc thi:

+ Ảnh in trên giấy rửa ảnh với kích thước 13cm x 18cm chất lượng rơ nét, không nhoè.

+ Ảnh dự thi đúng chủ đề thể hiện sự sinh động, vui tươi của học sinh khi uống sữa. Khuyến khích ảnh chụp có bố cục độc đáo, có yếu tố nghệ thuật và pha một chút hài hước phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

+ Ảnh có thể do cá nhân, bạn bè hoặc phụ huynh học sinh, người thân chụp mà không vi phạm bản quyền, không vi phạm pháp luật hoặc trái với thuần phong mĩ tục của nước nhà.

+ Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ vi phạm, tranh chấp bản quyền về ảnh dự thi của học sinh và có quyền lưu cũng như sử dụng ảnh tham gia dự thi sau khi kết thúc chương tŕnh.

 

 

-         Cơ cấu giải thưởng cho mỗi trường:

a)     Giải cá nhân (3 giải) cho ảnh chụp đúng chủ đề, có ư nghĩa giáo dục và đẹp nhất:

+ 1 Giải nhất:   03 thùng sữa

+ 1 Giải nhì:     02 thùng sữa

+ 1 Giải ba:      01 thùng sữa

 

b)     Giải đồng đội (8 giải) cho lớp có ảnh chụp đúng chủ đề, có ‎ư nghĩa giáo dục và số lượng tham gia nhiều nhất:

+ 1 Giải nhất:   04 thùng sữa

+ 1 Giải nhì:     03 thùng sữa

+ 1 Giải ba:      02 thùng sữa

+ 2 Giải KK:     01 thùng sữa/mỗi giải

 

2.      Tổ chức phát động tuyên truyền về Giáo dục bảo vệ Môi trường và lợi ích của sữa đối với lứa tuổi học sinh (lịch kèm theo danh sách 40 trường), thời gian tổ chức từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/12/2013 với chương tŕnh cụ thể:

a) Biểu diễn múa rối (45 phút) với nội dung nhằm Khuyến khích các em học sinh uống sữa vì sức khoẻ và hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

+ Ban tổ chức phát động (Đại diện Công ty Tetra Pak) sẽ liên hệ với nhà trường để chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức.

+ Nhà trường cần tạo điều kiện tổ chức cùng Ban tổ chức để bố trí, sắp xếp cho tất cả học sinh được cùng tham gia buổi lễ phát động.

 

b) Các quận/huyện chỉ đạo các trường xây dựng tiết mục văn nghệ tham gia Hội diễn kỉ niệm “Ngày hội môi trường – Ngày sữa thế giới” và tuyển chọn 01 tiết mục dự thi cấp thành phố. Ban tổ chức thành phố sẽ có kế hoạch theo dơi chấm chọn lại 15 tiết mục của 24 tiết mục quận/huyện để tham dự chính thức vào đầu tháng 4/2014.

 

3.      Tổng kết và phát thưởng chương trình tuyên truyền về Giáo dục Môi trường, cuộc thi nhiếp ảnh “Vui uống sữa – Khoẻ đến trường”.

+ Hiệu trưởng cùng Ban Giám khảo tổng kết và quyết định phát thưởng.

+ Kết quả cuộc thi cần đảm bảo sự công bằng, trung thực, chính xác và mang ý nghĩa giáo dục cao.

+ Các sản phẩm đạt giải, nhà trường chọn 30 ảnh đẹp và có ư nghĩa giáo dục để triển lãm góc ảnh phát động “Vui uống Sữa – Khoẻ đến Trường” nhằm tuyền truyền giáo dục sức khoẻ cho học sinh.

 

Thành phần Ban giám khảo: Hiệu trường cử, chọn và ra quyết định thành lập Ban Giám khảo (mỗi trường được hỗ trợ 1.000.000đ cho việc phát động, tổng kết cuộc thi và bồi dưỡng giám khảo chấm và xây dựng tiết mục văn nghệ).

 

 

 

Hoạt động 2 - Hỗ trợ xây dựng điểm “Góc môi trường” (cây môi trường làm từ vỏ hộp sữa tái chế) tại 24 trường tiểu học.

  

Với 2 mục tiêu trọng tâm:

a)  Tiếp tục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong giáo viên và học sinh tiểu học, góp phần vào việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường của Thành phố và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b)  Hiểu biết, có kĩ năng phân loại và thu gom vỏ hộp phế thải ngay tại nguồn cho mục đích tái chế, góp phần giảm lượng rác và tạo ra các sản phẩm có ích cho xă hội.

Hoạt động 3 - Triển khai đặt thùng rác tại 200 trường tiểu học.

Nhằm tiếp tục giáo dục ư thức bảo vệ môi trường với khẩu hiệu Bỏ rác đúng chỗTrường lớp sạch đẹp” Công ty Tetra Pak sẽ cùng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tiếp tục triển khai đặt 200 thùng rác tại 200 trường (danh sách kèm theo).

Thời gian triển khai đặt thùng rác tại trường: từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013.

 

Hoạt động 4 – Tổ chức Hội diễn văn nghệ kỉ niệm “Ngày hội môi trường – Ngày sữa thế giới (sẽ có văn bản triển khai chi tiết, cụ thể sau), kế hoạch dự kiến:

Mục tiêu của hội diễn là nhằm tổng kết những kiến thức các em đă học được qua hoạt động 1 và 2. Chủ đề của hội diễn sẽ tập trung vào công tác bảo vệ môi trường và khuyến khích việc uống sữa để nâng cao thể chất cho lứa tuổi học sinh tiểu học (Ban tổ chức sẽ lựa chọn 15 tiết mục của 15 quận/huyện để chấm và phát thưởng trong “Ngày hội môi trường – Ngày sữa thế giới” cấp thành phố ).

 

Thời gian tổ chức: dự kiến đầu tháng 04/2014.

 

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện chỉ đạo các trường tiểu học triển khai và thực hiện theo kế hoạch nêu trên để đảm bảo chương tŕnh giáo dục môi trường và dinh dưỡng học đường là một hoạt động ngoài giờ lên lớp ư nghĩa giáo dục cần thiết cho học sinh.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu:  P. TH, VT

 

TL. GIÁM ĐỐC

    TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC,

 

 

Đă kí và đóng dấu

 

 

Nguyễn Quang Vinh

 

 

 

 

 

Lịch chương tŕnh truyền thông và Biểu diễn múa rối, năm học 2013 - 2014

 

STT

TÊN TRƯỜNG

QUẬN

NGÀY THỰC HIỆN

CA

 

SÁNG

CHIỀU

 

1

Nguyễn Bỉnh Khiêm

1

23/09/2013

8:00

 

 

2

Lê Ngọc Hân

1

8:00

 

 

3

Nguyễn Sơn Hà

3

 

16:00

 

4

Trần Quốc Thảo

3

 

16:00

 

5

Trần B́nh Trọng

5

24/09/2013

8:00

 

 

6

Bàu Sen

5

8:00

 

 

7

Trần Quang Cơ

10

 

16:00

 

8

Trần Văn Kiểu

10

 

16:00

 

9

Chi Lăng

6

25/09/2013

8:00

 

 

10

Phạm Văn Chí

6

8:00

 

 

11

Bông Sao

8

 

16:00

 

12

Lư Thái Tổ

8

 

16:00

 

13

Đặng Trần Côn

4

26/09/2013

8:00

 

 

14

Nguyễn Văn Trỗi

4

8:00

 

 

15

Phù Đổng

7

 

16:00

 

16

Lê Văn Lương

Nhà Bè

 

16:00

 

17

Phước B́nh

9

27/09/2013

8:00

 

 

18

Long Thạnh Mỹ

9

8:00

 

 

19

Nguyễn Trung Trực

Thủ đức

 

16:00

 

20

Lương Thế Vinh

Thủ đức

 

16:00

 

21

Cổ Loa

Phú nhuận

30/09/2013

8:00

 

 

22

Nguyễn Đ́nh Chiểu

B́nh thạnh

8:00

 

 

23

Tô Vĩnh Diện

B́nh thạnh

 

16:00

 

24

Mỹ Thuỷ

2

 

16:00

 

25

An Lạc 1

B́nh tân

01/10/2013

8:00

 

 

26

An Lạc 3

B́nh tân

8:00

 

 

27

Phùng Hưng

11

 

16:00

 

28

Nguyễn Bá Ngọc

11

 

16:00

 

29

Nguyễn  Thái B́nh

12

02/10/2013

8:00

 

 

30

Trần Văn Mười

Hóc môn

8:00

 

 

31

Tân Thông

Củ chi

 

16:00

 

32

Tân Thạnh Đồng

Củ chi

 

16:00

 

33

Phan Chu Trinh

G̣ vấp

03/10/2013

8:00

 

 

34

Kim Đồng

G̣ vấp

8:00

 

 

35

Bành Văn Trân

Tân b́nh

 

16:00

 

36

Nguyễn Thanh Tuyền

Tân b́nh

 

16:00

 

37

Trần Nhân Tôn

B́nh chánh

04/10/2013

8:00

 

 

38

B́nh Chánh

B́nh chánh

8:00

 

 

39

Hồ Văn Cường

Tân phú

 

16:00

 

40

Long Thạnh

Cần giờ

 

16:00

 

Danh sách 200 trường nhận đặt thùng rác

Năm học 2013 - 2014

STT

TRƯỜNG TIỂU HỌC

QUẬN, HUYỆN

ĐỊA CHỈ

 HIỆU TRƯỞNG

1

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Q1

 

 

2

Hoà B́nh

 

 

 

3

Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

4

Lê Ngọc Hân

 

 

 

5

Trần Quang Khải

 

 

 

6

Trần Khánh Dư

 

 

 

7

Đuốc Sống

 

 

 

8

Nguyễn Huệ

 

 

 

9

Mỹ Thuỷ

Q2

 

 

10

Nguyễn Hiền

 

 

 

11

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

12

An Lợi Đông

 

 

 

13

Nguyễn Sơn Hà

Q3

 

 

14

Phan Đ́nh Phùng

 

 

 

15

Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

16

Truương Quyền

 

 

 

17

Lê Chí Trực

 

 

 

18

Phan Văn Hân

 

 

 

19

Nguyễn Thi

 

 

 

20

Trần Quốc Thảo

 

 

 

21

Đạng Trần Côn

Q4

 

 

22

Bạch Đằng

 

 

 

23

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

24

Đoàn Thị Điểm

 

 

 

25

Nguyễn Trường Tộ

 

 

 

26

Lư Nhơn

 

 

 

27

Trần B́nh Trọng

Q5

 

 

28

Huỳnh Mẫn Đạt

 

 

 

29

Bàu Sen

 

 

 

30

Chương Dương

 

 

 

31

Lê Đ́nh Chinh

 

 

 

32

Lư Cảnh Hớn

 

 

 

33

Chính Nghĩa

 

 

 

34

Lê Đ́nh Chinh

 

 

 

35

Chi Lăng

Q6

 

 

36

Kim Đồng

 

 

 

37

Phù Đổng

 

 

 

38

Lê Văn Tám

 

 

 

39

Phạm Văn Chí

 

 

 

40

Nhật Tảo

 

 

 

41

B́nh Tiên

 

 

 

42

Trương Công Định

 

 

 

43

Lê Văn Lương

Q7

 

 

44

Tân Quy

 

 

 

45

Kim Đồng

 

 

 

46

Trần Quốc Toản

 

 

 

47

Lê Văn Tám

 

 

 

48

Nguyễn Văn Hưởng

 

 

 

49

Phù Đổng

 

 

 

50

Bông Sao

Q8

 

 

51

Nguyễn Trực

 

 

 

52

Thái Hưng

 

 

 

53

Phạm Thế Hiển

 

 

 

54

Nguyễn Nhược Thị

 

 

 

55

Rạch Ông

 

 

 

56

Lư Thai Tổ

 

 

 

57

Hồng Đức

 

 

 

58

Long B́nh

Q9

 

 

59

Phước B́nh

 

 

 

60

Phước Long

 

 

 

61

Long Thạnh Mỹ

 

 

 

62

Tạ Uyên

 

 

 

63

Long Phú

 

 

 

64

Tân Phú

 

 

 

65

Phú Hữu

 

 

 

66

Trương Định

Q10

 

 

67

Nhật Tảo

 

 

 

68

Trần Quang Cơ

 

 

 

69

Thiên Hộ Dương

 

 

 

70

Điện Biên

 

 

 

71

Lê Đ́nh Chinh

 

 

 

72

Hoàng Diệu

 

 

 

73

Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

74

Phạm Văn Hai

Q11

 

 

75

Âu Cơ

 

 

 

76

Nguyễn Bà Ngọc

 

 

 

77

Hàn Hải Nguyên

 

 

 

78

Quyết Thắng

 

 

 

79

Đề Thám

 

 

 

80

Thái Phiên

 

 

 

81

Trần Văn Ơn

 

 

 

82

Lê Văn Thọ

Q12

 

 

83

Hà Huy Giáp

 

 

 

84

Thuận Kiều

 

 

 

85

Trần Văn Ơn

 

 

 

86

Trương Định

 

 

 

87

Phạm Văn Chiêu

 

 

 

88

Quang Trung

 

 

 

89

Hồ Văn Thanh

 

 

 

90

Tô Vĩnh Diện

B́nh Thạnh

 

 

91

Lam Sơn

 

 

 

92

Trần Quang Vinh

 

 

 

93

B́nh Lợi Trung

 

 

 

94

Nguyễn Bá Ngọc

 

 

 

95

Bế Văn Đàn

 

 

 

96

B́nh Hoà

 

 

 

97

Bạch Đằng

 

 

 

98

Phú Mỹ

 

 

 

99

Lê Đ́nh Chinh

 

 

 

100

Phạm Ngũ Lăo

G̣ Vấp

 

 

101

Lê Hoàn

 

 

 

102

Minh Khai

 

 

 

103

Trần Quang Khải

 

 

 

104

Hồng Gấm

 

 

 

105

Hoàng Văn Thụ

 

 

 

106

Nguyễn Viết Xuân

 

 

 

107

Trần Văn Ơn

 

 

 

108

Cổ Loa

Phú Nhuận

 

 

109

Cao Bá Quát

 

 

 

110

Lê Đ́nh Chinh

 

 

 

111

Phạm Ngọc Thạch

 

 

 

112

Bành Văn Trân

Tân B́nh

 

 

113

Tân Sơn Nhất

 

 

 

114

Nguyễn Thanh tuyền

 

 

 

115

B́nh Giă

 

 

 

116

Bạch Đằng

 

 

 

117

Phạm Văn Hai

 

 

 

118

Trần Văn Ơn

 

 

 

119

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

120

Lạc Long Quân

 

 

 

121

Phan Đ́nh Phùng

 

 

 

122

Lư Thường Kiệt 1

 

 

 

123

Yên Thế

 

 

 

124

Sơn Cang

 

 

 

125

Ngọc Hồi

 

 

 

126

Hồ Văn Cường

Tân Phú

 

 

127

Lê Văn Tám

 

 

 

128

Tân Quư

 

 

 

129

Đoàn Thị Điểm

 

 

 

130

Huỳnh Văn Chính

 

 

 

131

Tân Hương

 

 

 

132

Lê Lai

 

 

 

133

Tô Vĩnh Diện

 

 

 

134

Nguyễn Trung Trực

Thủ Đức

 

 

135

B́nh Chiểu

 

 

 

136

B́nh Triệu

 

 

 

137

Linh Đông

 

 

 

138

Xuân Hiệp

 

 

 

139

Lưương Thế Vinh

 

 

 

140

Từ Đức

 

 

 

141

Đặng Thị Rành

 

 

 

142

An Lạc 1

B́nh Tân

 

 

143

An Lạc

 

 

 

144

An Lạc 3

 

 

 

145

B́nh Trị 1

 

 

 

146

B́nh Hưng Hoà 2

 

 

 

147

Tân Tạo A

 

 

 

148

B́nh Trị 2

 

 

 

149

B́nh Thuận

 

 

 

150

Trần Nhân Tôn

B́nh Chánh

 

 

151

Phong Phú

 

 

 

152

B́nh Chánh

 

 

 

153

Hưng Long

 

 

 

154

An Phú Tây

 

 

 

155

Phạm Văn Hai

 

 

 

156

Lê Minh Xuân 2

 

 

 

157

Tân Nhựt

 

 

 

158

Vĩnh Lộc 2

 

 

 

159

An Hạ

 

 

 

160

Tân Túc

 

 

 

161

B́nh Lợi

 

 

 

162

Long Thạnh

Cần Giờ

 

 

163

Hoà Hiệp

 

 

 

164

Vàm Sát

 

 

 

165

B́nh Phước

 

 

 

166

B́nh Mỹ

 

 

 

167

Lư Nhơn

 

 

 

168

Tam Thôn Hiệp

 

 

 

169

Tân Thông

Củ Chi

 

 

170

Tân Phú Trung

 

 

 

171

Tân Phú

 

 

 

172

Tân Hội

 

 

 

173

Tân Thành

 

 

 

174

Lê Thị Pha

 

 

 

175

Liên Minh Công Nông

 

 

 

176

Phước Hiệp

 

 

 

177

An Phước

 

 

 

178

Thái Mỹ

 

 

 

179

Trung Lập Hạ

 

 

 

180

An Nhơn Tây

 

 

 

181

An Nhơn Đông

 

 

 

182

Trần Văn Chẩm

 

 

 

183

Nhuận Đức 1

 

 

 

184

Phú Mỹ Hưng

 

 

 

185

Nhị Xuân

Hóc Môn

 

 

186

Thới Thạnh

 

 

 

187

Thới Tam

 

 

 

188

Lư Chính Thắng 2

 

 

 

189

Tây Bắc Lân

 

 

 

190

Trương Văn Ngài

 

 

 

191

Ấp Đ́nh

 

 

 

192

Tam Đông

 

 

 

193

Vơ Văn Thặng

 

 

 

194

Nguyễn An Ninh

 

 

 

195

Ngă Ba Gịng

 

 

 

196

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

 

 

197

Lê Văn Lương

Nhà Bè

 

 

198

Nguyễn B́nh

 

 

 

199

Dương Văn Lịch

 

 

 

200

Nguyễn Văn Tạo