TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 55

 

Ngày 21/08/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xă hội ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Theo đó, Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh như sau:

 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội, trợ cấp tháng 6/2013

x

1,096

 

Ví dụ: Ông A, có mức lương hưu tháng 6/2013 là 3.660.400 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông A từ tháng 7/2013 được điều chỉnh như sau:

3.660.400 đồng/tháng x 1,096 = 4.011.798 đồng/tháng

1.362.200 đồng/tháng x 1,096 = 1.492.971 đồng/tháng

 

Ví dụ: Ông C, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 6/2013 là 1.479.200 đồng/tháng.

Mức trợ cấp mất sức lao động của ông C từ tháng 7/2013 được điều chỉnh như sau:

1.479.200 đồng/tháng x 1,096 = 1.621.203 đồng/tháng.

 

Ngoài ra, đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN) hàng tháng được hưởng trợ cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được điều chỉnh tăng thêm 9,52%. Trường hợp người bị TNLĐ, BNN điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến 30 tháng 6 năm 2013 mà chưa được giải quyết chế độ th́ mức trợ cấp TNLĐ, BNN vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng; từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, mức trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 9,52%.

Đối với TNLĐ, BNN đang hưởng trợ cấp phục vụ, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 th́ từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, mức trợ cấp hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Trường hợp người chết trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến 30 tháng 6 năm 2013 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tử tuất th́ mức trợ cấp tuất vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng; từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, mức trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 trở đi vẫn c̣n thời hạn hưởng trợ cấp, th́ mức trợ cấp của thời gian hưởng c̣n lại được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xă hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xă hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

 

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2013; các chế độ quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH  được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013./.

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

       PH̉NG PHÁP CHẾ