Khai mạc Lớp tập huấn phần mềm Phổ cập giáo dục và Chống mù chữ

 

           Ngày 13/05/2013, Tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Lớp tập huấn phần mềm Phổ cập giáo dục và Chống mù chữ. Phần mềm giúp cho việc thu thập thông tin, báo cáo nhanh về phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Việc tổ chức lớp tập huấn để trang bị và tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục và Chống mù chữ nhằm lưu trữ hồ sơ có tính hệ thống, khoa học và chính xác.

         Tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn :

              + Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo:

                    - Ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Cục trưởng cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                    - Ông Đỗ Ngọc Hồng - Trưởng ban Thư ký BCĐ Phổ cập giáo dục và Chống mù chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              + Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo :

                    - Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

              + Về phía Công ty cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ VIETEC :

                    - Ông Đỗ Như Quách - Giám đốc công ty VIETEC.

        Cùng lãnh đạo chuyên viên Phòng ban Sở Giáo dục, các đồng chí Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện, cùng các cán bộ chuyên trách Phổ cập giáo dục và Chống mù chữ 24 quận huyện.

        Sau đây là một số hình ảnh :

Ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Cục trưởng cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu

Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu

Ông Đỗ Như Quách - Giám đốc công ty VIETEC giới thiệu phần mềm

 

   

   

   

Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục