TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2014

                                                                                           

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 01

 

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ truyền với gia đ́nh, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động được nghỉ liền ngày, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội vừa ban hành thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014 như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Âm lịch

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) sẽ đi làm bù vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 01 năm 2014 và Thứ Bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2014 để nghỉ hoán đổi Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2014 và Thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2014. Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ 09 ngày liên tục, từ Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2014 đến hết Thứ Tư, ngày 05 tháng 02 năm 2014 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quư Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)

2. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5

Công chức, viên chức đi làm bù Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2014 để nghỉ hoán đổi Thứ Sáu, ngày 02 tháng 5 năm 2014. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2014, công chức, viên chức sẽ nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 năm 2014 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2014.

3. Dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9

Công chức, viên chức đi làm bù Thứ Bảy, ngày 06 tháng 9 năm 2014 để nghỉ hoán đổi Thứ Hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2014, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 8 năm 2014 đến hết 02 ngày 9 năm 2014.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần th́ căn cứ vào chương tŕnh, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

…………

Nhấn vào đây để xem chi tiết

PH̉NG PHÁP CHẾ