Văn bản Sở GDĐT


Số văn bản:235/CV-CĐGD Ban hành ngày:14/8/2014
Về góp ý dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2014 - 2015.
Số văn bản:231/KH-CĐGD Ban hành ngày:13/8/2014
Kế hoạch kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2014)
Số văn bản:2728/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2729/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2728/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2729/HD/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2712 Ban hành ngày:7/8/2014
Hướng dẫn việc chuẩn bị vào năm học mới 2014-2015 cấp Tiểu học
Số văn bản:218/HD-CĐGD Ban hành ngày:4/8/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền quý III năm 2014
Số văn bản:69/TTr Ban hành ngày:20/7/2014
Thanh tra hoạt động của các cơ sở ngoại ngữ, Tin học, bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn Quận 1.
Số văn bản:183/KH-CĐGD Ban hành ngày:23/6/2014
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI Ở CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Số văn bản:199/KH-CĐGD Ban hành ngày:16/7/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Cán bộ Nữ công giỏi” năm 2014 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Số văn bản:2009/GDĐT-TrH Ban hành ngày:19/6/2014
Cuộc thi KHKT cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
Số văn bản:2007/GDĐT-TrH Ban hành ngày:19/6/2014
Tập huấn giáo viên tin học THCS về chương trình IC3
Số văn bản:2006/GDĐT-TrH Ban hành ngày:19/6/2014
Vv Tổ chức cuộc thi "Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh 2014"
Số văn bản:2005/GDĐT-TrH Ban hành ngày:19/6/2014
Tập huấn giáo viên tin học THPT về chương trình MOS
Số văn bản:181/TB-CĐGD Ban hành ngày:23/6/2014
Về đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2014 (dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Kế toán CĐCS)
Số văn bản:144/KH-CĐGD Ban hành ngày:28/5/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp Công đoàn Giáo dục thành phố - Năm 2014
Số văn bản:163/CV-CĐGD Ban hành ngày:17/6/2014
Kính gửi Ban Chấp hành CĐCS trực thuộc: Về thông báo danh sách được đề nghị bình chọn “Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở năm 2014
Số văn bản:149/CV-CĐGD Ban hành ngày:30/5/2014
V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2014
Số văn bản:148/KH-CĐGD Ban hành ngày:30/5/2014
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2014
Số văn bản:143/CV-CĐGD Ban hành ngày:26/5/2014
Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, thu góp trái quy định; thực hiện các kỳ thi nghiêm túc.
Số văn bản:141/CV-CĐGD Ban hành ngày:26/5/2014
Về phát hành tài liệu tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
Số văn bản:137/KH-CD8GD Ban hành ngày:23/5/2014
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2014
Số văn bản:136/CV-CĐGD Ban hành ngày:23/5/2014
KHẨN: Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình Biển Đông và vận động ủng hộ ngư dân, lực lượng cảnh sát Biển và Kiểm ngư đang bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Số văn bản:131/HD-CĐGD Ban hành ngày:20/5/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền vụ việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam
Số văn bản:1551/GDĐT-PC Ban hành ngày:14/5/2014
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
Số văn bản:123/HD-CĐGD Ban hành ngày:5/5/2014
Về hướng dẫn báo cáo thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương năm học 2013-2014
Số văn bản:270/TB-CĐGD Ban hành ngày:3/7/2013
Về phổ biến thông tin vay tiền tạo lập nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Số văn bản:1235/GDĐT-PC Ban hành ngày:22/4/2014
Văn bản số 1235/GDĐT-PC Về việc hướng dẫn rà soát các văn bản hành chính thông thường
Số văn bản:104/KH-CĐGD Ban hành ngày:9/4/2014
KẾ HOẠCH Triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số văn bản:102/HD-CĐGD Ban hành ngày:8/4/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)
Số văn bản:943/GDĐT-PC Ban hành ngày:2/4/2014
Văn bản số 943/GDĐT-PC V/v triển khai công tác PBGDPL ngoại khóa cho HSSV các trường cao đẳng, TCCN thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố giai đoạn 2014 - 2016
Số văn bản:942/GDĐT-PC Ban hành ngày:2/4/2014
Văn bản số 942/GDĐT-PC V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 2/2014
Số văn bản:099/CV-CĐGD Ban hành ngày:3/4/2014
THƯ KÊU GỌI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN NGÀNH ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “NGHĨA TÌNH HOÀNG SA, TRƯỜNG SA”
Số văn bản:098/KH-CĐGD Ban hành ngày:2/4/2014
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2014
Số văn bản:095/HD-CĐGD Ban hành ngày:31/3/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đính kèm tài liệu tuyên truyền)
Số văn bản:091/CV-CĐGD Ban hành ngày:28/3/2014
V/v Mở tài khoản giao dịch của CĐCS tại ngân hàng, kho bạc
Số văn bản:075/KH-CĐGD Ban hành ngày:18/3/2014
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM”
Số văn bản:089/HD-CĐGD Ban hành ngày:25/3/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014
Số văn bản:088/HD-CĐGD Ban hành ngày:25/3/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014
Số văn bản:086/CV-CĐGD Ban hành ngày:25/3/2014
Về vận động CB – GV – NV & NLĐ tham gia Cuộc thi viết chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp Hồ Chí Minh với yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”
Số văn bản:085/KH-CĐGD Ban hành ngày:24/3/2014
KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội” năm 2014
Số văn bản:084/KH-CĐGD Ban hành ngày:24/3/2014
KẾ HOẠCH Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, các biện pháp công tác thông tin chính trị, giáo dục truyền thống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2018
Số văn bản:087/HD-CĐGD Ban hành ngày:25/3/2014
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị Tuyên dương Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2014
Số văn bản:772/KH-GDĐT-PC Ban hành ngày:21/3/2014
Kế hoạch số 772/KH-GDĐT-PC Triển khai phổ biến Hiến pháp 2013 trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Số văn bản:079/HD-CĐGD Ban hành ngày:19/3/2014
HƯỚNG DẪN Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Năm 2014
Số văn bản:06/VBHN-BGDĐT Ban hành ngày:4/3/2014
Văn bản hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Số văn bản:072/KH-CĐGD Ban hành ngày:17/3/2014
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 03 NĂM 2014
Số văn bản: Ban hành ngày:18/3/2014
MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TUYÊN DƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NĂM 2014 (kèm theo kế hoạch số 074/KH-CĐGD ngày 18/3/2014)
Số văn bản:074/KH-CĐGD Ban hành ngày:18/3/2014
KẾ HOẠCH SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ TUYÊN DƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NĂM 2014

Tiêu điểm

Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lí tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kì hội nhập.
Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Giáo dục mầm non
Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực
Giáo dục phổ thông
Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới
Giáo dục thường xuyên
Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân
Giáo dục chuyên nghiệp
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố