Văn bản Sở GDĐT


Số văn bản:3884 Ban hành ngày:31/10/2014
Về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
Số văn bản:3897/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:3/11/2014
Kính gửi Thủ trưởng, Chủ tịch CĐCS trực thuộc: Về vận động “Vì người nghèo” và “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2014-2015
Số văn bản:3896/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:3/11/2014
Về vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2014-2015
Số văn bản:25/2014/TT-BGDĐT Ban hành ngày:7/8/2014
MN: Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Số văn bản:125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Ban hành ngày:27/8/2014
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT, NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN
Số văn bản:298/KH-CĐGD Ban hành ngày:29/10/2014
KẾ HOẠCH LIÊN HOAN “HÁT CÙNG GUITAR” Lần II - năm 2014
Số văn bản:Số: 3836 /GDĐT-TTTT Ban hành ngày:29/10/2014
Về triển khai Cổng thông tin điện tử năm học 2014 - 2015.
Số văn bản:3688/GDĐT-PC Ban hành ngày:17/10/2014
Công văn số 3688/GDĐT-PC V/v hướng dẫn thi đua công tác pháp chế năm học 2014- 2015
Số văn bản: Ban hành ngày:1/1/2013
Hướng dẫn chuẩn bị khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức, lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục (dự thảo lần 4: 24/9/2014)
Số văn bản:3687/GDĐT-PC Ban hành ngày:17/10/2014
Công văn số 3687/GDĐT-PC V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 823/KH-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số văn bản:290/KH-CĐGD Ban hành ngày:14/10/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Số văn bản:3680/GDĐT-TTTT Ban hành ngày:16/10/2014
Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015
Số văn bản:285/KH-CĐGD Ban hành ngày:13/10/2014
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NHÀ GIÁO KHÉO TAY VÀ VUI KHỎE” NĂM 2014 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2014)
Số văn bản:287/HD-CĐGD Ban hành ngày:13/10/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2015
Số văn bản:286/HD-CĐGD Ban hành ngày:13/10/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Số văn bản:3609 /GDĐT-PC Ban hành ngày:10/10/2014
Công văn số 3609 /GDĐT-PC V/v hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành giáo dục năm 2014
Số văn bản:3422/KH-GDĐT-PC Ban hành ngày:26/9/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế lần 1 năm học 2014 - 2015
Số văn bản:3496 /GDĐT-PC Ban hành ngày:3/10/2014
Văn bản số 3496 /GDĐT-PC V/v triển khai thực hiện kế hoạch 4844/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND Thành phố
Số văn bản:3485/GDĐT-VSTBPN Ban hành ngày:2/10/2014
Về tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện Tiểu đề án 2 (thuộc Đề án 343)
Số văn bản:277/KH-CĐGD Ban hành ngày:29/9/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014) và kỷ niệm 4 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2014)
Số văn bản:271/KH-CĐGD Ban hành ngày:22/9/2014
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ LÂY TRUYỀN HIV/AIDS; CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NĂM 2014
Số văn bản:270/CV-CĐGD Ban hành ngày:22/9/2014
Về việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Số văn bản:3259 Ban hành ngày:16/9/2014
Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 khối Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa
Số văn bản:264/KH-CĐGD Ban hành ngày:17/9/2014
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 79-KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số văn bản:265/KH-CĐGD Ban hành ngày:17/9/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”
Số văn bản:266/HD-CĐGD Ban hành ngày:18/9/2014
Về hướng dẫn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính công đoàn cơ sở
Số văn bản:3222/BC-GDĐT-VP Ban hành ngày:12/9/2014
Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ NH 2013-2014
Số văn bản:263/CV-CĐGD Ban hành ngày:17/9/2014
Về vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn- Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”
Số văn bản:3121/KH-GDĐT-PC Ban hành ngày:5/9/2014
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Năm học 2014 – 2015
Số văn bản:3080/GDĐT-PC Ban hành ngày:4/9/2014
Văn bản số 3080/GDĐT-PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 về công tác pháp chế
Số văn bản:260/HD-CĐGD Ban hành ngày:16/9/2014
HƯỚNG DẪN tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số văn bản:Số 3191/KH-GDĐT-VP Ban hành ngày:10/9/2014
kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học 2014-2015
Số văn bản:Số 3191/KH-GDĐT-TTr Ban hành ngày:10/9/2014
kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học 2014-2015
Số văn bản:3007/GDĐT-PC Ban hành ngày:27/8/2014
Văn bản số 3007/GDĐT-PC V/v triển khai thực hiện kế hoạch 3773/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Số văn bản:257/KH-CĐGD Ban hành ngày:12/9/2014
Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phỏ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố năm 2014
Số văn bản:3137 /GDĐT-TTr Ban hành ngày:9/9/2014
Hướng dẫn hoạt động kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện năm học 2014-2015
Số văn bản:249/KH-CĐGD Ban hành ngày:4/9/2014
Về tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Số văn bản:248/HD-CĐGD Ban hành ngày:4/9/2014
Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS, CĐ bộ phận, Tổ công đoàn.
Số văn bản:3040/GDĐT-TTTT Ban hành ngày:29/8/2014
Về thời hạn nộp sản phẩm tham dự Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E_Learning năm 2014.
Số văn bản:2962 /BC-GDĐT-GDTX Ban hành ngày:25/8/2014
Tổng kết năm học 2013-2014 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 khối Giáo dục thường xuyên
Số văn bản:242/CV-CĐGD Ban hành ngày:22/8/2014
Về xin ý kiến góp ý Dự thảo “Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia”
Số văn bản:241/CV-CĐGD Ban hành ngày:20/8/2014
Về việc phối hợp tuyên truyền, vận động, tham gia hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng về vật chất và tinh thần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Số văn bản:235/CV-CĐGD Ban hành ngày:14/8/2014
Về góp ý dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2014 - 2015.
Số văn bản:231/KH-CĐGD Ban hành ngày:13/8/2014
Kế hoạch kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2014)
Số văn bản:2728/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2729/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:8/8/2014
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015
Số văn bản:2712 Ban hành ngày:7/8/2014
Hướng dẫn việc chuẩn bị vào năm học mới 2014-2015 cấp Tiểu học
Số văn bản:218/HD-CĐGD Ban hành ngày:4/8/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền quý III năm 2014
Số văn bản:69/TTr Ban hành ngày:20/7/2014
Thanh tra hoạt động của các cơ sở ngoại ngữ, Tin học, bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn Quận 1.
Số văn bản:183/KH-CĐGD Ban hành ngày:23/6/2014
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI Ở CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Tiêu điểm

Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lí tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kì hội nhập.
Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Giáo dục mầm non
Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực
Giáo dục phổ thông
Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới
Giáo dục thường xuyên
Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân
Giáo dục chuyên nghiệp
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố