Văn bản Sở GDĐT


Số văn bản:33/TTr Ban hành ngày:3/3/2015
Hướng dẫn mẫu sơ kết học kỳ, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số văn bản:491/GDĐT-TTr Ban hành ngày:27/2/2014
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
Số văn bản:74/TB-CĐGD Ban hành ngày:2/3/2015
Thông báo số 4 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT TP lần thứ 16 năm 2015
Số văn bản:69/TB-CĐGD Ban hành ngày:26/2/2015
THÔNG BÁO Danh sách cá nhân thí sinh đăng ký tham gia Hội thi Duyên dáng Áo dài năm 2015
Số văn bản:70/HD-CĐGD Ban hành ngày:26/2/2015
Về hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
Số văn bản:69/TB-CĐGD Ban hành ngày:26/2/2015
Khẩn: THÔNG BÁO Về các nội dung liên quan đến Hội thi Duyên dáng Áo dài năm 2015
Số văn bản:36/CV-CĐGD Ban hành ngày:4/2/2015
Về việc tham gia Hội thi “Duyên dáng áo dài” năm 2015
Số văn bản:64/TB-CĐGD Ban hành ngày:25/2/2015
Thông báo số 3 - Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT TP lần thứ 16 năm 2015
Số văn bản:35/KH-CĐGD Ban hành ngày:4/2/2015
Kế hoạch Hội thi đan khăn len với chủ đề "Gửi ấm áp cho Trường Sa"
Số văn bản:17/KH-CĐGD Ban hành ngày:19/1/2015
Kế hoạch kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), 1975 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Số văn bản:329 Ban hành ngày:3/2/2015
Hướng dẫn liên Sở về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
Số văn bản:227/KH-GDĐT-PC Ban hành ngày:26/1/2015
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2014
Số văn bản:23/HD-CĐGD Ban hành ngày:19/1/2015
Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"
Số văn bản:26/HD-CĐGD Ban hành ngày:23/1/2015
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2010 – 2014
Số văn bản:23/KH-CĐGD Ban hành ngày:19/1/2015
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Số văn bản:223/GDĐT-KTKĐCLGD Ban hành ngày:1/23/2015
Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài.
Số văn bản:11/HD-CĐGD Ban hành ngày:15/1/2015
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 3 "Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo - người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"
Số văn bản:09/CV-CĐGD Ban hành ngày:15/1/2015
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
Số văn bản:08/CV-CĐGD Ban hành ngày:15/1/2015
Về hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Số văn bản:354/HD-CĐGD Ban hành ngày:30/12/2014
HƯỚNG DẪN Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 396/HD-CĐGD ngày 02/12/2013 của Công đoàn Giáo dục Thành phố về thực hiện Nghị quyết “Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên công đoàn ưu tú”
Số văn bản:358/CV-CĐGD Ban hành ngày:31/12/2014
Về Lập danh sách CB, GV, NV, NLĐ khó khăn cần chăm lo nhân dịp Tết Ất Mùi - năm 2015
Số văn bản:357/CV-CĐGD Ban hành ngày:31/12/2014
Về vận động hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, ngoại thành vui Tết Ất Mùi - năm 2015
Số văn bản:356/KH-CĐGD Ban hành ngày:30/12/2014
KẾ HOẠCH Triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Số văn bản:28/GDĐT-PC Ban hành ngày:6/1/2015
Về hướng dẫn thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số văn bản:355/KH-CĐGD Ban hành ngày:30/12/2014
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng thương lượng, tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể
Số văn bản:353/KH-CĐGD Ban hành ngày:30/12/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Tổ chức Công đoàn
Số văn bản:352/KH-CĐGD Ban hành ngày:30/10/2014
KẾ HOẠCH Củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động Tư vấn pháp luật Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Số văn bản:02/CV-CĐGD Ban hành ngày:8/1/2015
Về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động hưởng ứng thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi
Số văn bản:30/KH-GDĐT-PC Ban hành ngày:6/1/2015
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Số văn bản:349/HD-CĐGD Ban hành ngày:26/12/2014
HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
Số văn bản:348/CV-CĐGD Ban hành ngày:26/12/2014
Về phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Số văn bản:346/CV-CĐGD Ban hành ngày:25/12/2014
Về việc khảo sát nhu cầu về nhà ở của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động
Số văn bản:345/KH-CĐGD Ban hành ngày:19/12/2014
KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LẦN THỨ 16 - NĂM 2015
Số văn bản:343/HD-CĐGD Ban hành ngày:16/12/0
Hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Số văn bản:342/KH-CĐGD Ban hành ngày:16/12/2014
Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi năm 2015 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động Ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố
Số văn bản:336/KH-CĐGD Ban hành ngày:10/12/2014
KẾ HOẠCH Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)
Số văn bản:337/HD-CĐGD Ban hành ngày:10/12/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014)
Số văn bản:338/CV-CĐGD Ban hành ngày:12/12/2014
Về các tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Số văn bản:330/CV-CĐGD Ban hành ngày:2/12/2014
Về tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2014)
Số văn bản:333/KH-CĐGD Ban hành ngày:4/12/2014
Kế hoạch phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề "Công nhân Thành phố anh hùng"
Số văn bản:332/KH-CĐGD Ban hành ngày:4/12/2014
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Số văn bản:329/CV-CĐGD Ban hành ngày:2/12/2014
Hướng dẫn CĐCS phối hợp với doanh nghiệp trong việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015
Số văn bản:326/KH-CĐGD Ban hành ngày:26/11/2014
Kế hoạch triển khai "Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Năm 2014
Số văn bản:3884 Ban hành ngày:31/10/2014
Về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
Số văn bản:3897/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:3/11/2014
Kính gửi Thủ trưởng, Chủ tịch CĐCS trực thuộc: Về vận động “Vì người nghèo” và “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2014-2015
Số văn bản:3896/GDĐT-CĐGD Ban hành ngày:3/11/2014
Về vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2014-2015
Số văn bản:25/2014/TT-BGDĐT Ban hành ngày:7/8/2014
MN: Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Số văn bản:125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Ban hành ngày:27/8/2014
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT, NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN
Số văn bản:298/KH-CĐGD Ban hành ngày:29/10/2014
KẾ HOẠCH LIÊN HOAN “HÁT CÙNG GUITAR” Lần II - năm 2014
Số văn bản:Số: 3836 /GDĐT-TTTT Ban hành ngày:29/10/2014
Về triển khai Cổng thông tin điện tử năm học 2014 - 2015.

Tiêu điểm

Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo dục truyền thống, lí tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kì hội nhập.
Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Giáo dục mầm non
Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực
Giáo dục phổ thông
Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới
Giáo dục thường xuyên
Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân
Giáo dục chuyên nghiệp
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố