Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Hồ Chí Minh
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Skip Navigation Links
 Đăng nhập
 
 
 Phòng giáo dục thường xuyên
  Chức năng nhiệm vụ phòng
  Nhân sự phòng
  Kế hoạch năm học phòng
  Công tác tuần của phòng
  Công tác tuần của Sở
  Báo cáo tuần của phòng
Phòng ban
Sở Giáo dục & Đào tạo
Ban Giám đốc
Văn phòng Sở
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Trung học
Giáo dục chuyên nghiệp
Giáo dục Thường xuyên
Khảo thí và KĐCL Giáo dục
Tổ chức Cán bộ
Thanh tra
Kế hoạch Tài chánh
Phòng Pháp chế
Văn phòng Đảng ủy
Công đoàn
Trường có yếu tố nước ngoài
Thi đua Khen thưởng
Giáo dục quận huyện
 
ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC
ĐỀ THI LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM TIN HỌC B

(17/4/2007)

ĐỀ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM TIN HỌC A

(17/4/2007)

Trang:        
Kết quả kiểm tra tin học ngày 24/01/2010

28/1/2010

Kết quả kiểm tra Tin học A, B khoá ngày 27/12/2009

30/12/2009

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC A.B KHOÁ NGÀY 22/11/2009

24/11/2009

Kết quả kiểm tra Tin học khoá ngày 25/10/2009

28/10/2009

Trang:         Trang kế
Tiêu điểm
Chủ đề năm học
2009 - 2010
  -  Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục  
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.  
  - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.  
  - Tất cả vì một nền Giáo dục tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
 
Hình ảnh - Hoạt động
Lịch công tác tuần
Lịch tuần
( 03/8/2015- 09/8/2015)
Lịch tuần
( 27.7.2015- 02.8.2015)
Lịch công tác tuần
( 20/7/2015- 26/7/2015)
Lịch tuần
( 13/7/2015- 19/7/2015)
Số người truy cập

 Tổng:626639
 Hôm nay:173 
 Hôm qua:285 
 Trực tuyến: 18