Skip Navigation Links
Trang Chủ
Văn bản
Văn hóa ngoài giờ
Thuyên chuyểnExpand Thuyên chuyển
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Quản trịExpand Quản trị
Số lượt truy cập:
Lịch công tác tuần
từ 21.4.2014 đến 27.4.2014
Báo cáo tuần (11/6/2010)
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức - Nhân sự
Kế hoạch năm học
Các hoạt động
Biểu mẫu báo cáo, hồ sơ
Danh sách các trường Phổ thông Dân lập, Tư thục
Danh sách các trường Trung cấp Tư thục
Danh sách các trường Quốc tế
Quy trình thành lập cơ sở văn
hóa ngòai giờ, trường THPT và trung cấp ngoài công lập.
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản Tổ chức cán bộ

Hướng dẫn sử dụng chương trình
quản lý cán bộ, công chức, viên
chức của Sở Nội vụ TPHCM.

Các đơn vị báo cáo nhanh thông tin, số liệu...
Thống kê số liệu...
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo Dục và Đào tạo TPHCM
Webmail Bộ GD&ĐT
Web PGD&ĐT Quận Huyện
Tự điển trực tuyến
Báo Tuổi trẻ
Báo Thanh Niên Daily
Báo Người Lao Động
Báo Sài Gòn Giải Phóng
HỖ TRỢ PHẦN MỀM PMIS
Hướng dẫn cài đặt PMIS
phiên bản mới...
Hướng dẫn sử dụng chương
trình  PMIS phiên bản mới...
Download phần mềm hỗ trợ
cài đặt trực tuyến cho các
đơn vị (TeamViewer)...
Các lỗi thường gặp trong quá
trình cài đặt và cách khắc phục...
Cập nhật các bảng danh mục
(ngày 23.03.2009)
File Video hướng dẫn cài đặt
chương trình PMIS (sưu tầm)
Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS (thay thế bước 5)

Trong quá trình cài đặt và sử dụng chương trình cán bộ quản lý giáo viên PMIS version 3.0, nếu đơn vị gặp các lỗi khi sử dụng, có thể gửi email trực tiếp đến địa chỉ của phòng Tổ chức cán bộ

1 - tochuc2008@yahoo.com
2 - tochuc2008@gmail.com
3 - phongTCCB.SoTPHoChiMinh
                            @moet.edu.vn
 
buy sex movie

Đến với website Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức, chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng, thuyên chuyển giáo viên, làm thủ tục xin nghỉ phép, đi học tập, công tác ở nước ngoài, thủ tục thành lập các cơ sở bồi dưỡng văn hoá ngoài giờ, ngoại ngữ - tin học...cũng như các văn bản pháp quy, văn bản do phòng Tổ chức cán bộ ban hành và các thông báo, thư mời, tin tức... có liên quan.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy được những thông tin hữu ích tại website của chúng tôi và hoan nghênh những đóng góp của bạn cho website này.

THÔNG BÁO MỚI
Về thay đổi lịch lớp tập huấn công tác bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2014 trường học (lớp 2) năm học 2013 – 2014 - lần 2 (4/16/2014)
Về thay đổi lịch lớp tập huấn công tác bảo vệ trường học (lớp 2) năm học 2013 – 2014 (4/14/2014)
Về việc nhắc các đơn vị nộp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2014 (4/14/2014)
Về nhận các loại Quyết định. (4/14/2014)
Thư mời dự tập huấn về nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm quản lý hồ sơ điện tử (4/10/2014)
THÔNG BÁO DỜI ĐỊA ĐIỂM Tập huấn nâng lương thông qua phần mềm quản lý hồ sơ điện tử (4/10/2014)
Kế hoạch tập huấn chương trình nâng lương của Sở Nội vụ Thành phố (4/8/2014)
KHẨN - Về việc tách đoàn tham gia chuyến đi thực tế các chuyên đề bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông ở Singapore (4/7/2014)

Trang:         Trang kế
ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ  NÂNG LƯƠNG
Nâng bậc lương trước hạn (12/23/2013)
Về thẩm định hồ sơ nâng bậc lương quý 3 năm 2012 - Xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo (từ ngày 17/9/2012 đến ngày 04/10/2012). (9/13/2012)
Nhận Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011. (7/2/2012)
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc -Về nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011; Lịch thẩm định hồ sơ nâng lương quý 4 năm 2011 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011.. (10/12/2011)
Về nhận Quyết định nâng lương quý 1, 2 năm 2011. (9/6/2011)
Lịch thẩm định nâng lương quý 3 năm 2011 (8/4/2011)
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. (3/15/2011)
Về thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, xếp phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2011. Các đơn vị nộp hồ sơ nâng lương vào ngày 05 của tháng thứ nhất mỗi quý năm 2011.
Về thực hiện nâng bậc lương thường xuyên quý 4 năm 2010 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2010. (1/26/2011)
Nhắc các đơn vị gởi file danh sách nâng bậc lươngtrước thời hạn năm 2010.

Trang:         Trang kế
THÔNG TIN  TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC
Về nhắc lại việc đến nhận Quyết định tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014 và Quyết định phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo). (3/26/2014)
Về nhận Quyết định tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014 và Quyết định phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo). (3/21/2014)
Về báo cáo tình hình nhân sự năm học 2013-2014 và Kế hoạch nhân sự năm học 2014-2015 (khối phòng Giáo dục và Ðào tạo). (3/14/2014)
Về báo cáo tình hình nhân sự năm học 2013-2014 và Kế hoạch nhân sự năm học 2014-2015. (3/12/2014)
Thông báo về việc tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn ứng viên dự xét tuyển viên chức giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Phú Lâm và trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. (2/25/2014)
Về kế hoạch tuyển dụng viên chức giảng dạy tại trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (có điều chỉnh ngành cần tuyển) (2/21/2014)
Về kế hoạch tuyển dụng viên chức giảng dạy tại trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. (2/20/2014)
Về gửi hồ sơ xét tuyển đối với NHÂN VIÊN đã nhận Giấy giới thiệu phân công công tác đợt 1 và đợt 2 năm học 2013 - 2014. (12/4/2013)

Trang:         Trang kế
THÔNG TIN  THUYÊN CHUYỂN  CÁN BỘ VIÊN CHỨC
Về hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố Hồ Chí Minh. (4/23/2014)
Về hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng thuyên chuyển công tác đến các đơn vị thuộc ngành GD&ĐT thành phố năm học 2014-2015. (4/3/2014)
Về hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ thuyên chuyển công tác đến các đơn vị khác, ngoài biên chế thành phố của công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố. (3/27/2014)
Về nhận công văn đồng ý tiếp nhận viên chức ngoài biên chế thành phố Hồ Chí Minh đến công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. (10/29/2013)
Về nhận Văn bản tiếp nhận, Quyết định điều động đối với giáo viên đang công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. (7/29/2013)
Kết quả giải quyết tiếp nhận và thuyên chuyển công tác năm học 2013 - 2014. (7/10/2013)
Về thay đổi thời gian xem xét và giải quyết hồ sơ tiếp nhận và thuyên chuyển công tác năm học 2013-2014. (7/1/2013)
Về kết quả giải quyết hồ sơ thuyên chuyển đối với giáo viên dạy Trung học phổ thông đang công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. (7/23/2012)

Trang:         Trang kế
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. (5/30/2013)
Về họp triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. (5/2/2013)
Cây danh mục mới nhất của các đơn vị sử dụng chương trình quản lý trường học VEMIS 1.2.1 tại TPHCM. (10/12/2012)
Hướng dẫn thực hiện hiện Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 70/QĐ – UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 (2/21/2012)
Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND (7/11/2011)
Về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố

Trang:        
  MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Trao QĐ bổ nhiệm CBQL ngày 05/11/2012.
bau vat cf  hack bac gate
Tham dự lễ ký kết hợp tác bồi dưỡng năng lực giảng dạy tiếng Anh cho Giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học.
hack vcoin   hack xu  
Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý.
hack facebook
Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý.
hack facebook online
Lễ chia tay Bà Huỳnh Thị Ấm, Phó trưởng phòng TCCB nghỉ hưu theo chế độ.
hack tai khoan facebook
Tham gia ngày hội giáo dục phát triển TPHCM năm 2011
hack nick facebook
Tham gia ngày hội giáo dục phát triển TPHCM năm 2011
hack pass facebook
Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
hack mat khau facebook
Tuyển giáo viên