Skip Navigation Links
Trang Chủ
Văn bản
Văn hóa ngoài giờ
Tiếp nhậnExpand Tiếp nhận
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Quản trịExpand Quản trị
Số lượt truy cập:
Lịch công tác tuần
từ 20.4.2015 đến 26.4.2015
Báo cáo tuần (11/6/2010)
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức - Nhân sự
Kế hoạch năm học
Các hoạt động
Biểu mẫu báo cáo, hồ sơ
Danh sách các trường Phổ thông Dân lập, Tư thục
Danh sách các trường Trung cấp Tư thục
Danh sách các trường Quốc tế
Quy trình thành lập cơ sở văn
hóa ngòai giờ, trường THPT và trung cấp ngoài công lập.
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản Tổ chức cán bộ

Hướng dẫn sử dụng chương trình
quản lý cán bộ, công chức, viên
chức của Sở Nội vụ TPHCM.

Các đơn vị báo cáo nhanh thông tin, số liệu...
Thống kê số liệu...
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo Dục và Đào tạo TPHCM
Webmail Bộ GD&ĐT
Web PGD&ĐT Quận Huyện
Tự điển trực tuyến
Báo Tuổi trẻ
Báo Thanh Niên Daily
Báo Người Lao Động
Báo Sài Gòn Giải Phóng
HỖ TRỢ PHẦN MỀM PMIS
Hướng dẫn cài đặt PMIS
phiên bản mới...
Hướng dẫn sử dụng chương
trình  PMIS phiên bản mới...
Download phần mềm hỗ trợ
cài đặt trực tuyến cho các
đơn vị (TeamViewer)...
Các lỗi thường gặp trong quá
trình cài đặt và cách khắc phục...
Cập nhật các bảng danh mục
(ngày 23.03.2009)
File Video hướng dẫn cài đặt
chương trình PMIS (sưu tầm)
Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS (thay thế bước 5)

Trong quá trình cài đặt và sử dụng chương trình cán bộ quản lý giáo viên PMIS version 3.0, nếu đơn vị gặp các lỗi khi sử dụng, có thể gửi email trực tiếp đến địa chỉ của phòng Tổ chức cán bộ

1 - tochuc2008@yahoo.com
2 - tochuc2008@gmail.com
3 - phongTCCB.SoTPHoChiMinh
                            @moet.edu.vn
 
Đến với website Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức, chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng, thuyên chuyển giáo viên, làm thủ tục xin nghỉ phép, đi học tập, công tác ở nước ngoài, thủ tục thành lập các cơ sở bồi dưỡng văn hoá ngoài giờ, ngoại ngữ - tin học...cũng như các văn bản pháp quy, văn bản do phòng Tổ chức cán bộ ban hành và các thông báo, thư mời, tin tức... có liên quan.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy được những thông tin hữu ích tại website của chúng tôi và hoan nghênh những đóng góp của bạn cho website này.

THÔNG TIN  TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC
Về việc giao biên chế bổ sung năm 2014 và năm 2015. (11/26/2014)
Về nhắc lại việc gửi hồ sơ viên chức mới tuyển dụng năm học 2014-2015. (8/26/2014)
Về gửi hồ sơ viên chức mới tuyển dụng năm học 2014-2015. (8/25/2014)
Về việc cập nhật danh sách ứng viên trúng tuyển và ứng viên đã nhận nhiệm sở. (8/15/2014)
Về hướng dẫn quy trình đăng ký dự xét tuyển đợt 2 năm học 2014-2015 đối với giáo viên đăng ký giảng dạy cấp Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non (khối phòng Giáo dục và Đào tạo). (8/15/2014)
Về thời gian công bố, niêm yết kết quả, thời gian ứng viên nhận giấy giới thiệu phân công công tác và trình diện nhiệm sở, thời gian Thủ trưởng đơn vị báo cáo tình hình nhận nhiệm sở đối với viên chức đã tham dự xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 (làm việc tại các trường THPT và trung tâm GDTX). (7/25/2014)
Về việc kiểm tra, rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015 (7/18/2014)
Thông báo Về nội dung phỏng vấn kiến thức chung, phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ Năm học 2014 - 2015 (7/9/2014)

Trang:         Trang kế
THÔNG BÁO MỚI
Về đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập (4/16/2015)
Khẩn! Về việc họp đoàn Cán bộ quản lý khối Trung học phổ thông đi học tập thực tế tại Hàn Quốc (4/14/2015)
Về đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (4/8/2015)
Về duyệt biên chế năm học 2015 - 2016 (4/8/2015)
Khẩn! Về việc nhập học của cán bộ, giáo viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 (3/23/2015)
Về báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập (3/19/2015)
Về báo cáo tình hình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020- Năm 2015 (3/19/2015)
Về việc báo cáo kỷ luật viên chức năm 2014 (3/13/2015)

Trang:         Trang kế
ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ  NÂNG LƯƠNG
Về việc nhận Quyết định nâng lương quí 3,4/2014 và quí 1/2015 (đợt 2) (3/23/2015)
Nhận quyết dịnh nâng lương quý 1 - Nhận quyết định tuyển dụng nhân viên 2013 (6/27/2014)
Về sử dụng chương trình quản lý hồ sơ điện tử công chức, viên chức trong việc nâng lương (5/22/2014)
Nâng bậc lương trước hạn (12/23/2013)
Về thẩm định hồ sơ nâng bậc lương quý 3 năm 2012 - Xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo (từ ngày 17/9/2012 đến ngày 04/10/2012). (9/13/2012)
Nhận Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011. (7/2/2012)
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc -Về nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011; Lịch thẩm định hồ sơ nâng lương quý 4 năm 2011 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011.. (10/12/2011)
Về nhận Quyết định nâng lương quý 1, 2 năm 2011. (9/6/2011)

Trang:         Trang kế
THÔNG TIN  THUYÊN CHUYỂN  CÁN BỘ VIÊN CHỨC
Kế hoạch Về điều động và tiếp nhận công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (4/16/2015)
Kết quả giải quyết thuyên chuyển công tác năm học 2014 - 2015 (7/17/2014)
Kết quả giải quyết tiếp nhận và thuyên chuyển công tác năm học 2013 - 2014. (7/10/2013)
Về kết quả giải quyết hồ sơ thuyên chuyển đối với giáo viên dạy Trung học phổ thông đang công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. (7/23/2012)

Trang:        
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP – CẤP PHÉP TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG – CÔNG NHẬN GIÁM ĐỐC CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (4/8/2015)
Về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập (12/30/2014)
Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. (5/30/2013)
Về họp triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. (5/2/2013)
Cây danh mục mới nhất của các đơn vị sử dụng chương trình quản lý trường học VEMIS 1.2.1 tại TPHCM. (10/12/2012)
Hướng dẫn thực hiện hiện Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 70/QĐ – UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 (2/21/2012)
Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND (7/11/2011)
Về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố

Trang:        
  MỘT VÀI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Trao QĐ bổ nhiệm CBQL ngày 05/11/2012.

Tham dự lễ ký kết hợp tác bồi dưỡng năng lực giảng dạy tiếng Anh cho Giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học.

Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý.

Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý.

Lễ chia tay Bà Huỳnh Thị Ấm, Phó trưởng phòng TCCB nghỉ hưu theo chế độ.

Tham gia ngày hội giáo dục phát triển TPHCM năm 2011

Tham gia ngày hội giáo dục phát triển TPHCM năm 2011

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Tuyển giáo viên