ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                         

                ________________                                                                                          

           Số: 1307/GDĐT-TC                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06  năm 2008.

      Về tuyển dụng viên chức ngành

Giáo dục và Đào tạo năm học 2008- 2009.

                                                                  Kính gởi : - Trưởng pḥng Giáo dục Q-H;

                                                                                  - Hiệu trưởng các trường THPT;

                                                                                  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

 

 

Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên bổ sung cho năm học 2008 - 2009, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức xét tuyển và thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009 như sau :

 

 

A.Nhu cầu bổ sung giáo viên :

-           Giáo viên mầm non :                                      988 người.

-           Giáo viên tiểu học :                                        876 người.

-           Giáo viên chuyên biệt :                                  36 người.

-           Giáo viên trung học cơ sở :                            1316 người.

-           Giáo viên trung học phổ thông :                    882 người.

-           Giáo viên CĐ, TH chuyên nghiệp :                95 người

-           Tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học :             129 người (Anh: 114, Hoa :15)

  Tổng cộng :           4322 người

 

B.Thủ tục xét tuyển:

1/ Nguyên tắc tuyển dụng :

-         Việc tổ chức tuyển dụng đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành;

-         Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia tuyển dụng vào làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên;

-         Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được bố trí đúng việc;

-         Tổ chức tuyển dụng phải thông qua Hội đồng tuyển dụng;

-         Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự tuyển không được tham gia vào Hội đồng tuyển dụng.

 

 

2/ H́nh thức tuyển dụng :

-         Xét tuyển : Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên; 

-         Thi tuyển : Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển đối với giáo viên dạy các lớp tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học (tiếng Anh, tiếng Hoa).

-         Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo c̣n tổ chức xét tuyển đối với các giáo viên tâm lư giáo dục (làm công tác tư vấn tâm lư giáo dục trong trường học); chuyên viên pháp chế công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo; giáo viên dạy các môn Toán, Lư, Hóa, Sinh dạy bằng tiếng Anh căn cứ vào kết quả tốt nghiệp toàn khóa và phỏng vấn trực tiếp theo yêu cầu công việc.

 

3/ Điều kiện tuyển dụng :

Người dự tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên phải có đủ các điều kiện sau :

-         Là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

-         Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;

-         Có đơn dự tuyển, có lư lịch rơ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

-         Có phẩm chất đạo đức, đạt tŕnh độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể :

+       Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học phải có bằng trung cấp sư phạm ;

+       Giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Lưu ư : giáo viên tốt nghiệp cao đẳng sau đó học nâng cao lên đại học không chính quy chỉ được dự tuyển bậc trung học cơ sơ.

+       Giáo viên trung học phổ thông phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+       Đối với ứng viên dự tuyển giáo viên tư vấn tâm lư phải có bằng đại học sư phạm khoa tâm lư giáo dục;

+       Gio viên dạy các môn Tóan, Lư, Hóa, Sinh dạy bằng tiếng Anh phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đúng chuyên ngành giảng dạy và bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành ngoại ngữ;

+       Chuyên viên pháp chế phải có bằng tốt nghiệp đại học luật .

-         Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xă phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

4/ Ưu tiên trong tuyển dụng :

Ưu tiên trong tuyển dụng các trường hợp sau đây :

-       Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

-       Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

-       Người t́nh nguyện phục vụ vùng sâu, vùng xa đối với những bộ môn theo nhu cầu (bảng nhu cầu t́nh nguyện đính kèm);

-       Người dân tộc thiểu số, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con liệt sĩ, con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; bản thân là thương binh;

-       Con thương binh, con bệnh binh, con người hoạt động cách mạng;

-       Người đă hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ t́nh nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đă hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xă có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xă từ ba năm trở lên;

-       Người dự tuyển nếu thuộc nhiều diện ưu tiên th́ chỉ được xét 01 diện ưu tiên cao nhất.

5/ Hồ sơ dự tuyển :

Hồ sơ của người xin dự tuyển gồm có :

1.      Đơn xin xét tuyển giáo viên có dán  ảnh 4 x 6 (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về); (mẫu dành cho người dự tuyển giáo viên TCTA bậc tiểu học, nhấn vào đây để tải mẫu về)

2.      Sơ yếu lư lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về);

3.      Bản sao sổ hộ khẩu tại TPHCM có xác nhận của chính quyền địa phương; trường hợp không có hộ khẩu tại TPHCM th́ đăng kư tạm trú dài hạn và phải đăng kư t́nh nguyện (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về và theo bảng đăng kư t́nh nguyện đính kèm, nhấn vào đây để tải bảng đăng kư t́nh nguyện);

4.      Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5.      Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận sao y của trường đào tạo;

6.      Bản sao học bạ hoặc bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

7.      Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong 6 tháng);

8.      Bản sao chứng minh nhân dân;

9.      Các loại giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Nếu là giáo viên đă từng giảng dạy đúng ngạch dự tuyển, có tham gia quá tŕnh BHXH,  đă nghỉ việc phải được bảo lưu quá tŕnh đóng BHXH không quá 6 tháng tính đến ngày 01/9/2008,  yêu cầu bổ sung hồ sơ :

a.       Bản sao Quyết định thôi việc ;

b.      Bản sao sổ BHXH;

c.      Bản sao quyết định lương được hưởng khi thôi việc;

Tất cả các bản sao nêu trên đều phải mang theo bản chính để đối chiếu, xem xong bộ phận thu nhận hồ sơ trả lại ngay cho người dự tuyển.

Các loại hồ sơ đều được sắp xếp theo thứ tự như trên và người xin dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ do người khác nộp thay).

     6/ Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ :

a/ Thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ :

- Phát hành hồ sơ : Kể từ ngày 23/6/2008 :

Người dự tuyển nhận hồ sơ trên mạng thông tin giáo dục (địa chỉ http://www.hcm.edu.vn, chọn Tổ chức cán bộ).

- Nhập hồ : Kể từ ngày 01/7/2008 đến ngày 15/7/2008 người dự tuyển nhận hồ sơ và tự nhập thông tin tuyển dụng của bản thân ḿnh vào trang web tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, cách thức nhập thông tin xem hướng dẫn tại http://www.hcm.edu.vn, chọn Tổ chức cán bộ. In giấy xác nhận đă đăng kư dự tuyển qua mạng.

b/ Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển :

  Kể từ ngày 16/7/2008 đến 25/7/2008.

           Buổi sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ  (các ngày trong tuần).

   Địa điểm : Hội trường B-Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Địa chỉ: 20 Lư Tự Trọng P.Bến Nghé – Q1)

Người dự tuyển phải mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận đă đăng kư dự tuyển qua mạng   các giấy tờ khác kèm bản chính để bộ phận thu nhận hồ sơ đối chiếu.

c/ Dự kiến tổ chức thi tuyển giáo viên dạy các lớp tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học vào ngày 01/8/2008 (phát phiếu báo danh vào ngày 28,29/7/2008); thông báo kết quả xét tuyển và thi tuyển vào ngày 18/ 8/ 2008.

Đề nghị người có nhu cầu dự tuyển và các đơn vị theo dơi thông báo chi tiết tại trang thông tin tuyển dụng, địa chỉ http://www.hcm.edu.vn, chọn Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 24/6/2008./.

                                         

                                                                                               GIÁM  ĐỐC

  Nơi nhận :                                                                                                         

     -  Như trên;                                                                                             (Đă kư)

     -  Lưu : VT,TC,

 

 

 

 

        Huỳnh Công Minh