Bồi dưỡng mô đun cho GV và CBQL giáo dục Tiểu học: Xây dựng đội ngũ giảng viên

Để tiến hành bồi dưỡng mô đun cho GV và CBQLGD tiểu học, Dự án phát triển GVTH đă xây dựng đội ngũ giảng viên gồm: Báo cáo viên Trung ương và đội ngũ giảng viên cốt cán cấp tỉnh, thành phố.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên Trung ương:


Các báo cáo viên T.Ư đă được huy động từ các tác giả tham gia biên soạn các mô đun, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của nội dung bồi dưỡng, các cán bộ chỉ đạo và quản lư thực tiễn về GD tiểu học...

Báo cáo viên T.Ư làm nhiệm vụ tập huấn nội dung các mô đun cho GVCC cấp tỉnh, thành phố để GVCC cấp tỉnh, thành phố triển khai bồi dưỡng các mô đun cho GV và CBQLGD tiểu học ở địa phương.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp chuẩn bị triển khai bồi dưỡng các mô đun; Tham gia thảo luận, xây dựng và viết Đề cương báo cáo tập huấn (trên cơ sở tài liệu bồi dưỡng các mô đun và theo định hướng phát huy tính tích cực của người học). Trực tiếp báo cáo nội dung tập huấn tại các lớp tập huấn được phân công; Sử dụng các phương tiện phục vụ giảng dạy (máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa năng, video sử dụng các băng h́nh, băng tiếng...) để phát huy tính tích cực của người học; Thu thập các thắc mắc của học viên, giải đáp thắc mắc và phản ánh t́nh h́nh học tập của học viên trong lớp ḿnh phụ trách cho Dự án PTGVTH; Đánh giá kết quả bồi dưỡng của các lớp tập huấn, rút kinh nghiệm và đề xuất các ư kiến đóng góp về nội dung tập huấn, phương pháp tập huấn, thiết bị phục vụ tập huấn, cơ sở vật chất... cho Dự án; Tham gia giảng dạy các lớp tập huấn theo kế hoạch.

Xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán cấp tỉnh, thành phố

Với phương thức tổ chức bồi dưỡng: Lấy tự học làm chủ yếu có hướng dẫn của giảng viên. V́ vậy, cần xây dựng một đội ngũ giảng viên để thực hiện nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng.

Dự án Phát triển GVTH đă tiến hành thực hiện đề án "Nghiên cứu giảng viên cốt cán địa phương" để có cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán.

Đội ngũ này trực tiếp tham gia tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng của địa phương từ sở GD- ĐT, pḥng GD, trường tiểu học và đến từng học viên, theo hướng dẫn của Dự án và Ban điều phối Dự án tỉnh;

Tham gia các lớp tập huấn cho GVCC do Dự án tổ chức: Giảng bài tại các lớp tập trung, hướng dẫn tự học, giải đáp thắc mắc tại trường hoặc cụm trường, tham gia dự giờ, rút kinh nghiệm, hướng dẫn và giám sát việc tự học của GV và cán bộ quản lư, ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra của GV và bài tự luận (của cán bộ quản lư); Tổng hợp, báo cáo kết quả các lớp bồi dưỡng.

Từ năm 2005, Dự án đă tạo điều kiện để mỗi trường tiểu học tham gia bồi dưỡng có từ 1 đến 2 giảng viên cốt cán.

Thực tế cho thấy, từ một số lượng GV ṇng cốt khoảng vài chục người mỗi tỉnh (là những người đă từng tham gia các khoá bồi dưỡng thay SGK mới ở tiểu học do Bộ GD&ĐT tổ chức), khi tham gia bồi dưỡng các mô đun của Dự án, lực lượng ṇng cốt này được chọn làm nhân tố để phát hiện và d́u dắt những đồng nghiệp mới với mục đích mở rộng đội ngũ giảng viên cốt cán, trên cơ sở vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nêu trên. Kết quả là ở hầu hết các tỉnh đă xây dựng được đội ngũ GVCC cấp cơ sở và đă hoạt động có hiệu quả.

Căn cứ số lượng GV và CBQLGD tiểu học được tham gia bồi dưỡng của từng mô đun, Dự án Phát triển GVTH phân bổ số lượng GVCC cho mỗi tỉnh, thành phố của mô đun.

Tổng số GVCC đă được tập huấn: 10.194 lượt người.

 

Theo Giáo dục thời đại - TTTT&CTGD