Phụ lục 1

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DO SỞ GD & ĐT TRỰC TIẾP QUẢN LƯ

Năm học 2006 – 2007

 

 

STT

TÊN TRƯỜNG

CHỦ QUẢN

SỐ QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG TR̀NH

1

Elementary High School

(Trường Đài Bắc)

 

Văn pḥng KTế VH Đài Bắc

4085/QĐ-UB-KTNN ngày 6/8/1997

Bộ Giáo dục Đài Loan

2

Elementary & High School

(Trường Nhật Bản)

 

Tổng LS Quán Nhật Bản

1729/QĐ-UB-THĐN ngày 14/4/1997

Bộ Giáo dục Nhật Bản

3

School, HCMC (Trường Hàn Quốc)

 

Tổng LS Quán Hàn Quốc

429/QĐ-UB-NCVX ngày 22/01/1998

Bộ Giáo dục Hàn Quốc

4

Colette School

(Trường Pháp Colette)

 

Tổng LS Quán Pháp

 

Bộ Giáo dục Pháp

5

International School, HCMC (ISH) (Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Cty Liên doanh trường Trung học QTế TP. HCM

661/GP ngày 11/8/1993 Bộ KHĐT.

QĐ gia hạn số 661/GPĐC8 ngày 16/2/2004

Bộ Giáo dục Anh

6

British International School

(Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh)

 

Cty TNHH Thiên Hương (Liên doanh với BIS Ltd)

2231/GP ngày 7/11/2001 Bộ KH-ĐT thành lập năm 2001

Bộ Giáo dục Anh

7

Saigon South International School (Trường Quốc tế Nam Sài G̣n)

 

Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng + Liên doanh Đài Loan

602/GPĐC2/BKHĐT ngày 22/8/1997

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

 

 

 

8

Anglophone British Curriculum International School

(Trường Tiểu học DL Quốc tế Anglophone)

 

Cty TNHH Giáo dục Đào tạo Ngân Hà

895/QĐ-UB ngày 3/3/2004 của UBND TP

Bộ Giáo dục Anh

9

Trường Tiểu học DL Quốc tế FOSCO

 

Cty dịch vụ cơ quan người nước ngoài

764/QĐ-UBND ngày 24/2/2006 của Chủ tịch UBND TP

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

10

Trường THPT Dân lập Quốc tế APU

 

Cty TNHH Phát triển GD APU

4454/QĐ-UB ngày 10/9/2004

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

11

Trường Song ngữ QTế Horizon

(Horizon International Bilingual School)

 

Liên doanh giữa Cty TNHH TM XNK T.U.N và ông Ali Kutlu (Thổ Nhĩ Kỳ)

2478/GP ngày 5/5/2005 của Bộ KHĐT

2478/GPĐC1 ngày 9/01/2006 của Bộ KHĐT.

Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam

12

Trường THPT Quốc tế Việt – Úc

(Saigon International College)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP

3312/QĐ-BGD&ĐT – HTQT ngày 20/6/2005 của Bộ GD&ĐT

4153/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND TP.

Bộ Giáo dục và Việc làm Tây Úc

13

Trường Mầm Non Fosco

 

 

Cty Dịch vụ CQ người nước ngoài

56/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/5/1999

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

14

Trường Quốc tế Úc Sài G̣n

(The Australian International School Saigon) (AIS)

 

Cty TNHH Trường Trung học Quốc tế Úc – SàiG̣n

2596/GP ngày 30.6.2006

Bộ Giáo dục Úc

15

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (American International School)

Cty TNHH Tài Nguyên Tri Thức

475/QĐ-UBND ngày 02.02.2007 của Chủ tịch UBND TP.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

16

Nhà trẻ Hàn Quốc

Korean Kindergarten School

Ô. CHOI BONG JIN

2390/GP ngày 02.4.2004 của Bộ KHĐT

Bộ Giáo dục Hàn Quốc

17

Trường mẫu giáo Quốc tế NGÔI SAO SÀI G̉N

(International Kindergarten School)

Cty Kamadhenu Ventures PTE LTD (Singapore)

2491/GP ngày 27.9.2005 của Bộ KHĐT

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

18

Trường Tiểu học Quốc tế NGÔI SAO   SÀI G̉N

(Saigon Star International Primary School)

 

Cty Kamadhenu Ventures PTE LTD (Singapore)

2491/GCNĐC2 ngày 07.9.2006 của Bộ KHĐT

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

19

Kinderworld Kindergarten and Private School Ltd

 

Kinderworld KinderGarten and Private School Ltd

 

2191/GPĐC4

Bộ Giáo dục Singapore

20

Kinderworld International Kindergarten

 

Kinderworld KinderGarten and Private School Ltd

 

2191/GPĐC4

Bộ Giáo dục Singapore

21

Singapore International School

 

Kinderworld KinderGarten and Private School Ltd

2191/GPĐC4

Bộ Giáo dục Singapore

22

Trường Mẫu Giáo Quốc tế CREATIVEKIDS VIETNAM (Creativekids Vietnam International Kindergarten)

Cty CED ED SDN BHD – Malaysia

411042000015. Giấy Chứng nhận đầu tư ngày 26.9.2006 của Bộ trưởng Bộ KHĐT

Tiêu chuẩn Quốc tế cho trẻ em người nước ngoài

23

Trường Mẫu Giáo B́nh An

Bà Yun Young Sook

5615/BKH-ĐT&GSDT ngày 31.7.2006 của UBND TP.

Hàn Quốc

(Thời hạn 5 năm)

24

Trường Tiểu học Song ngữ Newstar (Newstar Bilingual Primary School)

 

 

Chương tŕnh tiểu học Queensland – Úc

Chương tŕnh tiểu học tiếng Hoa – Singapore

25

Trường Châu Á Thái B́nh Dương

Bà Nguyễn Thị Ngọ

1933/GDĐT-TC

Chương tŕnh Hoa Kỳ - Úc

26

Trường THPT Lê Quư Đôn

Sở Giáo dục và Đào tạo TP

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

27

Trường Quốc tế

Hội nghiên cứu giảng dạy Văn học

5547/QĐUBVX ngày 22/9/1999

Bộ Giáo dục và Việt Nam và Hoa Kỳ