STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểuptdbnguyendinhchieuhttps://ptdbnguyendinhchieu.hcm.edu.vn397
2 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập quận Tân Bìnhgdhntanbinhhttps://gdhntanbinh.hcm.edu.vn5
3 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánhgdhnbinhchanhhttps://gdhnbinhchanh.hcm.edu.vn2
4 Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tậtthnuoidaytrekthttps://thnuoidaytrekt.hcm.edu.vn0
5 Mầm non Thành Phốmnthanhphohttps://mnthanhpho.hcm.edu.vn19
6 Mầm non 19/5 Thành phốmn19thang5tphttps://mn19thang5tp.hcm.edu.vn11
7 Mầm non Nam Sài Gònmnnamsaigonhttps://mamnonnamsaigon.edu.vn/0

88