Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu

1.Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

o Chiến lược phát triển của ngành; kế hoạch hoạt động của cơ quan;

o Công tác Tổ chức cán bộ;

o Công tác Văn phòng, Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

o Công tác cải cách hành chính;

o Công tác thi đua – khen thưởng;

o Công tác đối ngoại-quan hệ quốc tế.

o Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học thông minh;

o Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục

o Các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia và quốc tế;

2. Chủ tài khoản số 1

3. Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Tổ chức cán bộ;  Trung tâm Ngoại  ngữ - Tin học.

4. Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 7, huyện Củ Chi.

Phó Giám đốc

Ông Lê Hoài Nam
Ông Lê Hoài Nam

1. Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực sau:

o Công tác Kế hoạch – Tài chính – Tài sản;

o Công tác xây dựng cơ bản, quy hoạch mạng lưới trường lớp và trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, giáo dục;

o Theo dõi hoạt động của các Quỹ liên quan đến giáo dục.

o Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục;

o Công tác Giáo dục Mầm non;

o Công tác giao lưu kết nghĩa với các tỉnh, thành bạn, hợp tác quốc tế;

o Hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức;

2. Chủ tài khoản số 2

3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Phòng Giáo dục Mầm non;

4. Phụ trách địa bàn: Quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Phó Giám đốc

Ông Dương Trí Dũng
Ông Dương Trí Dũng

1. Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực sau:

o Công tác Giáo dục chính trị - tư tưởng và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm;

o Công tác Thanh tra;

o Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; dân số, gia đình và trẻ em;

o Công tác an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng chống thiên tai,  bão lụt, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học;

o Các hoạt động thể dục – thể thao trong nhà trường; tham gia các liên đoàn, hiệp hội thể thao, võ thuật.

o Công tác Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp - đại học;

2. Phụ trách các đề án:

Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế  (08 ngành) giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ;

o Chương trình đào tạo nguồn nhân lượng chất lượng cao;

3. Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Chính trị tư tưởng;  Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học.

4. Phụ trách địa bàn: thành phố Thủ Đức, Quận 5, Quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Bảo Quốc
Ông Nguyễn Bảo Quốc

1. Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực sau:

o Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên;

o Công tác Giáo dục Tiểu học; Trung học;

o Công tác Giáo dục trẻ khuyết tật;

o Các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài; các trung tâm du học.

o Công tác giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh.

2. Phụ trách các đề án, chương trình:

Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2030”;

o Chương trình “Đào tạo Nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (kế hoạch 1007/KH-UBND)

3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập;  Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

4. Phụ trách địa bàn: Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, huyện Hóc Môn.