Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 21/10/2021, 9:39
Lượt đọc: 3305

Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras

Kính gửi:  

-    Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

-           Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Công văn số 2808/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2021 về giới thiệu kỳ thi Toán học Hoa kỳ và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86