Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 25/10/2021, 16:41
Lượt đọc: 1397

Về việc khảo sát tình hình thực hiện Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 33/2018/ TT-BGDĐT

Tác giả: Thu Hiền
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

87