Thứ ba, 12/10/2021, 9:58
Lượt đọc: 1055

Tham dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp trung học phổ thông

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

(Vui lòng xem tập tin đính kèm)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

88