Có 54 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
3 Thủ tục cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sơ giáo dục

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
5 Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
6 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
7 Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
8 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
9 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
10 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
11 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
12 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
13 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
14 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
15 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục

(Tải File đính kèm)

 TTHCVăn Phòng Sở30-06-2021
1234