Cập nhật : 13:50 Thứ tư, 3/8/2022
Lượt đọc: 430

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Số/Ký hiệu: 2591/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/7/2022
Ngày có hiệu lực: 27/7/2022
Người ký: Dương Trí Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
File đính kèm:
File thứ 1: 2591-sgd-kh-ngay-pl-27-7-22_382022135721.pdf
Nội dung:

- Hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm.

- Gắn với việc triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

88