Cập nhật : 8:48 Thứ tư, 3/8/2022
Lượt đọc: 569

Về triển khai, thực hiện các nội dung Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 - năm 2023

Số/Ký hiệu: 2668/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 2/8/2022
Ngày có hiệu lực: 2/8/2022
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về triển khai, thực hiện các nội dung Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 - năm 2023
File đính kèm:
File thứ 1: 2668-020822signed_3820229.pdf
File thứ 2: 2289-kh-tp-pt-td-sang-tao-lan-3-2022_3820229.pdf
Nội dung:

88